Valarbetet 2018

Kampanjar på Gammelmarknaden i Ljungbyhed

Bo, Bo, Sofia, Johanna, Ann, Diana
Sett från vänster