Övarps Gårdsbutik

Årets Miljöpris i Klippan 2020

Centerpartiet i Klippan delar årligen ut Miljöpris för att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön.

2020-års Miljöpris tilldelas Övarps Gårdsbutik för sitt hållbarhetsperspektiv och kretsloppstänkande. Eva och Thomas som driver Övarps Gårdsbutik föder upp djur och låter djuren leva frigående i hagar kring gården.

Centerpartiets motivering till 2020 års Miljöpris lyder:
”Företaget har under många år arbetat hårt med att utveckla former för lokalproducerat kött av hög kvalitet. Från vår hage till din mage.”

Centerpartiets lokala ordförande Diana Broman tillsammans med Torsten Johansson och Janet Nilsson-Norén överlämnade Miljö­priset och en tavla målad av Åsa Fridén.

http://www.dinköttlåda.se/