Yttrande på en ny förskola i Ljungbyhed.

Centerpartiet i Klippans kommun har lämnat in ett yttrande på en ny förskola i Ljungbyhed.

Förskolan i Ljungbyhed kommer ha en härlig placering i en historisk miljö och närhet till naturen. Vi anser att förskolan ska drivas klimatneutralt och cirkulärt, både ur driftsperspektiv och i vardagen. Vi vill även att barnen ska få en bra utemiljö som gjord för rörelse och lek, men som även ger möjlighet till stillhet och avkoppling.

Länk till Samråd ny förskola i Ljungbyhed.