Lena Holst ny gruppledare för Centerpartiet Kristianstad

Lena Holst ny gruppledare för Centerpartiet Kristianstad

Tack för förtroendet att att ha blivit vald till Gruppledare för Centerpartiet Kristianstad, ett otroligt fint uppdrag!

En snabbresumé av mig, Lena Holst. Jag är född och uppvuxen i Kungsbacka i norra Halland. Jag var i tonåren aktiv i CUF, för att det var roligt och att det var där några av vännerna fanns. Efter gymnasium och konststudier fick jag arbete i Stockholm på en reklambyrå nära knuten till Centerrörelsen.

Genom jobbet och centern kom jag i kontakt med visioner om att genom datorernas hjälp kunna sitta på landsbygden och jobba, det blev också mitt val när jag flyttade ner till pojkvännen i Skåne. Har nu drivit en reklam- och kommunikationsbyrå i 21 år. Genom företagandet blev det organisationen Företagarna jag var aktiv i under flera år. Har även varit ordförande i Everöds Byaråd (är fortfarande med i styrelsen), mitt engagemang för bygden där jag finns är stor.

Blev aktiv i Centerpartiet för ca 7 år sedan, eftersom jag är kultur- och fritidsintresserad föll det sig naturligt att jag blev invald som ledamot i Kultur och fritidsnämnden. Har varit i denna roliga nämnd från 2011 fram tills nu. Kultur och fritid är pusselbitar i folks liv som är lite "gräddan" i tillvaron, inte det absolut viktigaste men det som ger livet en rikare mening.

Efter valet 2014 fick jag även förmånen att finnas med i fullmäktige, en kommuns högsta beslutande instans. Att jag nu fick möjlighet att bli gruppledare var på ett vis oväntat, samtidigt kännde jag mig redo och anta nya utmaningar i mitt liv.

Vad vill jag då med uppdraget?

Kristianstad är en välskött kommun, men det finns alltid saker som kan förbättras. De tre utmaningarna i kommunen jag ser som viktigaste fokusområdena är: jobben, ekonomin och säkerheten.

När det gäller ekonomin och arbetsmarknad hänger de nära samman. Det gäller att få fler i jobb, praktik eller utbildning. Att kommunen blir än mer serviceinriktade för företag och organisationer så att vi underlättar deras vardag och på olika sätt stimulerar nyanställningar. Det gäller också att marknadsföra kommunen ytterligare som en utmärkt kommunen att leva och bo i. I en studie där folk i Skåne svarat visade det sig att de som var mest nöjda över var de bor är de som bor i Kristianstad, ett gott betyg som förtjänar att lyftas fram!
Se bifogad länk.

Investeringstakten har varit hög de sista åren med byggnation av Arena, Naturum, Kulturkvarter, Rådhus och Centralstation. Vi har fortfarande en del investeringar framför oss med bl.a. badhus, IP Söder samt Lingenässkolan. Efter de beslutade investeringarna är gjorda ser jag det som angeläget att minska takten något på investeringarna och istället njuta av det som är gjort. Det kommer med största sannolikhet en lågkonjunktur framöver och då gäller det att försöka att samla i ladorna tills dess.

Det jag kallar säkerheten berör många aspekter. Dels vi bör satsa på att vattenkvaliteten i Hanöbukten blir bättre, både att vårt eget reningsverk får en högre reningsgrad innan vattnet släpps ut, dels att lobba så att andra kommuner och industrier som t.ex. Nymölla släpper ut ett betydligt renare avloppsvatten än som görs i dagsläget.

Dels att den polisiära närvaron blir bättre. Vi behöver kraftigt lobba uppåt mot regeringen så att polisen verkligen kommer när man ber om deras hjälp. Både de som bor i staden och de på landet måste få uppleva en större säkerhet än vad som gäller nu.

Avslutningsvis

Min familj brukar säga att jag är som Hackspetten på julafton, dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang och med envishet och vänlighet för fram Centerpartiets melodi. Det är så jag tänker mig att vi skall lyckas i det kommande valet, säger man samma sak tillräckligt många gånger börjar det hända saker…

• Närodlat
• Etableringslån
• Fler laddstolpar
• Operationsrobot till CSK
• Jobb, praktik, utbildning
• Gårdsförsäljning av öl, cider och vin
• Superbussar och expressbussar…

Lena Holst
Gruppledare
Centerpartiet Kristianstad