Centerpartiet träffade kommunpolisen i Kristianstad

Per-Ingvar Johnsson (C), riksdagsledamot och Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne samtalar med Göran Svensson, kommunpolis i Kristianstad.

Per-Ingvar Johnsson (C), riksdagsledamot och Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne samtalar med Göran Svensson, kommunpolis i Kristianstad.


Centerpartiet har på olika sätt lyft frågan om den ökande otryggheten, därför träffade bland annat Per-Ingvar Johnsson (C), riksdagsledamot, Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne och Karl Gemfeldt (C), kretsordförande i Kristianstad kommunpolisen Göran Svensson i Kristianstad den 6 februari.

Förutom en orientering om polisens nya organisation, så diskuterades också vad som skulle kan göras för att förbättra polisens arbetsförhållande och öka tryggheten i samhället.

Den upplevda otryggheten blir allt större, därför är det också oerhört viktigt att lyfta trygghetskänslan hos medborgarna.

Bland annat lyftes förslaget att polisen skulle behöva få ett renodlat uppdrag, idag har man ett antal uppdrag som tar mycket tid och skulle kunna skötas av annan personal. Jämför man antalet poliser i Sverige och Tyskland, så skulle vi med samma folkmängd behöva 40 000 poliser, mot idag ca 20 000.

Mer kameraövervakning skulle också underlätta och öka tryggheten, integriteten för den enskilde får vägas mot nyttan.

Fler civilanställda som kan avlasta och ge mer tid för poliser i yttre tjänst.

Slutligen diskuterades utbildningen av poliser. Dagens grundutbildning på polishögskolorna skulle må bra av att göras om till en kortare basutbildning, och sedan möjlighet att specialisera sig på olika områden.