Minska regelkrånglet för ett rikare kulturliv

Nycirkusföreställning i Everöd, kultur har stor betydelse för en levande region.

Nycirkusföreställning i Everöd, kultur har stor betydelse för en levande region.


Det skånska kulturvärlden har en mycket stor spännvidd när det kommer till utbud – inte minst i sydost.

Här finner vi exempelvis landets näst mest konstnärstäta kommun, Simrishamn, och varje år lockas tusentals människor till konstrundan och till de många museum och gallerier som visar konst från hela världen.

Någonting som dock sällan nämns i kulturpolitiken när att konstnärer, liksom alla kulturarbetare, ofta är egna företagare vilket gör att kopplingen kultur och entreprenörskap måste lyftas upp mer.

Ett rikt kulturutbud är av stor vikt för att en region ska vara levande, inkluderande och attraktiv och därför måste också människor som vill starta företag inom kulturnäringen ges goda och hållbara förutsättningar att göra det. Detta är inte minst viktigt utanför storstadsområdena eftersom vi menar att kultur ska vara tillgänglig för både utövare och för kulturintresserade över hela regionen.

Goda villkor för entreprenörer, egenföretagare och små företag är därför avgörande för att Skåne ska fortsätta att ha ett kulturliv i nationell framkant.

Centerpartiet kommer därför alltid att arbeta för att de administrativa bördorna och regelkrånglet för små och nystartade företag minskar. Detta är viktigt både för kulturen och för Skåne i stort.

Birte Sandberg (C)
gruppledare Region Skåne
Ulrika Axelsson (C)
distriktsordförande samt ledamot kulturnämnden, Region Skåne
Artikel införd i Kristianstadsbladet den 3 feb -17