Välbesökt kretsårsmöte!

Birte Sandberg, Centerpartiets gruppledare i regionen talade om aktuella regionfrågor på Centerpartiet Kristianstads kretsårsmöte.

Birte Sandberg, Centerpartiets gruppledare i regionen talade om aktuella regionfrågor på Centerpartiet Kristianstads kretsårsmöte.


Måndagen den 27 februari höll Centerpartiet i Kristianstad kommun sitt årsmöte på restaurang 1 KÖK i Rinkaby. Ett välbesökt möte, som startade med att kretsordförande Karl Gemfeldt gav en översiktlig information om läget på riksnivå.

Centerpartiets gruppledare i Region Skåne Birte Sandberg var inbjuden som talare och redogjorde för aktuella regionfrågor. Förutom kollektivtrafik och sjukvården i helhet, berättade hon att Centerpartiet fortfarande driver frågan om operationsrobot på CSK. Centerpartiet i Region Skåne har också lyft tryggheten och avsaknad av poliser i delar av Skåne och kommer även att driva frågan på riksnivå.

Susanne Mårtensson ägare till 1 KÖK, berättade om restaurangen och presenterade kvällens måltid. Därefter vidtog stadgeenliga förhandlingar under mötesordförande Lars Petterssons ledning. Ann Andersson var vice ordförande och Lena Larsson sekreterare på mötet.

Karl Gemfeldt, Önnestad omvaldes till kretsordförande.
Styrelsen i övrigt: Sven Nilsson, Träne, Kenne Jönsson, Kristianstad, Fredrik Birgersson, Torsebro, Lena Larsson, Åhus, Sune Nilsson, Linderöd, Östen Warnhag, Färlöv, Emelie Premberg, Everöd, Katharina Weber, Nymö samt Ulf Persson, Önnestad. Nyval av Andreas Nilsson, Gärds Köpinge. Styrelsen utökades också med ett antal ersättare, Gunn Högberg, Everöd och Mohamad Kanina, Kristianstad. Gruppledare Lena Holst, Everöd blir adjungerad till styrelsemötena.  

Vid mötet beslutades också om förslag till kandidater till höstens kyrkoval. Till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige föreslås Lisbeth Göransson, Degeberga och Lars Pettersson, Åhus samt till Stiftsfullmäktige Margareta Åkesson, Kristianstad.

Vid mötet beslutades att man under mandatperioden särskilt skulle ha fokus på landsbygdsfrågor och genom Landsbygdsrådet och dess ordförande Lena Holst kunna agera i olika frågor.  

Motioner som behandlades.
Åtgärder för att minska och förebygga stranderosionen
Kollektivtrafikens betydelse för integrationen
Hur öka textilåtervinningen i samhället
Öka antalet laddstationer för elbilar

Mötet avslutades med att Sven Nilsson avtackades för sina år som gruppledare.