Operationsrobot till CSK!

Efter mycket hårt och idogt politiskt arbete i regionen har Centerpartiet fått igenom ett beslut om att Region Skåne ska investera i en egen operationsrobot på CSK.

Tillsammans med övriga allianspartier lade vi på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i fredags 3 mars ett yrkande om att investeringen ska ske 2018. Både socialdemokrater och miljöpartister yrkade avslag men vårt yrkande fick majoritet.

- Det här är ett viktigt och angeläget beslut för boende inom nordöstra Skåne och på Österlen, säger Ingrid Karlsson, regionpolitiker från Kristianstad. Det är anledningen till att vi centerpartister kämpat så hårt för att få igenom ett beslut att modern operationsutrustning ska finnas tillgänglig även på CSK och inte enbart på sjukhusen i de södra delarna av Skåne.