Angeläget möte om vattnet i Hanöbukten

Erik Skog och Kjell Andersson från SCSC höll ett intressant föredrag om vattenkvaliteten i våra vatten. På bilden syns även Jenny Larsson från World Maritime University i Malmö.

Erik Skog och Kjell Andersson från Swedish Coast and Sea Center höll ett angeläget och viktigt föredrag om vattenkvaliteten i Hanöbukten den 27 april. SCSC visade filmer från olika dykningar både från Öresund samt från Hanöbukten.

Man framhöll att för att få en bättre överblick på de utsläpp som görs bör man lista alla utsläpp i en databas, ex i Länsstyrelsens Geodatabas. På detta sätt ser man bättre den sammanlagda utsläppscoctailen och det blir lättare att göra en verkningsfull åtgärdsplan. Även att alla utsläpp till havet borde kontrolleras av en myndighet, inte som nu genom egenkontroll av företagen.

Det blev tillfälle för diskussion och dialog, på bilden syns Jenny Larsson från World Maritime University i Malmö där hon framhöll ett intressant exempel från Canada där de lyckats med att få ett renare vatten i en havsvik. Det Öppna mötet anordnades av Centerpartiet Kristianstad och hölls på Regionmuseet i Kristianstad.

Det planeras en fri fortsättning på mötet till hösten då Kristina Yngwe (C) vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet kommer och pratar om vad som görs på regeringsnivå. På mötet kommer också Ola Swahn, forskare på Molab, ett vattenlaboratorium med specialisering på bl.a. läkemedelsrester i avloppsvatten, att prata om deras prover och resultat. SCSC kommer att göra en del provtagningar i Hanöbukten i sommar för Molab.

Swedish Coast and Sea Center

Erik Skog från SCSC föredrog redskap för att göra Hanöbukten till ett renare hav än som nu är fallet.