C: Närmare vård i hela landet

Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den. Oavsett var i landet eller vår region du bor. I dag ser vi tyvärr hur utvecklingen i många fall går åt motsatt håll.

Vi ser hur vårdköerna nu återigen växer, efter att ha minskat under ett flertal år. Vi ser hur tillgången till vård och kvaliteten på densamma varierar beroende på var i Sverige du råkar bo. På allt för många platser runt om i landet ser vi också hur det är brist på vårdpersonal.

Ska Sverige och Skåne behålla sin position som ett land med en vård i världsklass är det framförallt tre områden som behöver ses över.

Fler händer i vården – Genom att återinföra vårdbiträden inom sjukvården skulle dels fler människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. De kan då få chansen att jobba med det de är utbildade till. Att frigöra vissa sysslor från framför allt undersköterskorna skulle dessutom innebära en mer renodlad yrkesroll för denna grupp och därigenom också höja statusen för yrket.

Ökad tillgänglighet i hela landet – Tillgången till vård är också en fråga som klyver Sverige på ett oacceptabelt sätt. För att vända denna utveckling satsar Centerpartiet en miljard på ökad tillgänglighet i vården i Centerpartiets vårbudget till riksdagen. Vår tillgänglighetsmiljard innebär att du oavsett var i landet du bor snabbare ska få träffa läkare och snabbare få rätt vård, från första kontakten med vården tills det då du påbörjat eller slutfört din behandling.

Försvara valfriheten i välfärden – I stället för att visa ledarskap och stå upp för valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet har Stefan Löfven låtit Ilmar Reepalu ha ensam tolkningsrätt på hur framtidens välfärd ska se ut. Resultatet av Reepalus upprepade hot om att inskränka såväl valfriheten som tillgängligheten i Sverige har ökat oron hos hundratusentals elever, föräldrar, anställda, patienter och äldre runt om i landet. Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för valfriheten. Vi har också, tillsammans med övriga alliansen, varit tydliga med att vi är beredda att titta på breda politiska lösningar för att få på plats ännu tydligare kvalitetskrav inom välfärden. Något som regeringen avfärdat.

Vi måste nu framåt titta på de utmaningar som finns. Hur får vi fler händer i vården? Hur utvecklar vi kvaliteten? Hur minskar vi vårdköerna, sluter den regionala klyftan och skapar en ökad tillgänglighet till vård i hela landet? Det är frågor som är av direkt avgörande betydelse för hela Sveriges framtid och frågor som Centerpartiet kommer att fortsätta fokusera på framåt.

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne
Debattartikeln införd i Kristianstadsbladet den 28 maj -17