Inför ett förbud mot inköp av produkter med mikroplaster i Region Skåne

Inför ett förbud mot inköp av produkter med mikroplaster i Region Skåne

Centerpartiet i Region Skåne lämnade den 12 juni in en motion om att införa ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster till regionens verksamheter. Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Två forskare vid Uppsala universitet har visat på att mikroplasterna hellre väljs som föda av fiskyngel i våra hav istället för naturliga plankton. Något som i sin tur leder till döden för fiskynglen och i slutändan kan hota fiskbestånd.

- Därför lägger vi nu en motion om att införa ett inköpsförbud i Region Skåne, hur stor förbrukare av dessa produkter som regionen är vet vi inte idag. Vi ser det däremot som väldigt viktigt att belysa frågan då vi vet att det finns mikroplaster överallt i vårt samhälle och skapar stora problem för vår miljö, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Mikroplaster finns idag i flera olika produkter så som duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel. Regeringen arbetar just nu med att förbereda ett nationellt förbud mot dessa mikroplaster i kosmetiska produkter.

- Tills lagstiftningen är på plats så är det viktigt att ta ett eget ansvar och vidta åtgärder som vi kan ta på regional nivå. Vårt förslag är ett enkelt och effektivt sätt att ta eget ansvar i frågan, för ska vi vänta på den nationella lagstiftningen kan vi få vänta länge till. Dessutom är ett inköpsstopp från regionens sida en viktig signal till de skånska medborgarna att undvika mikroplaster, säger Patrik Holmberg (C), regionfullmäktigeledamot för Centerpartiet i Region Skåne.

Motionen i sin helhet går att läsa här , 112.5 kB..