Satsa på Skånes mindre sjukhus

Centerpartiet i Skåne tycker att det ska investeras mer i Skånes mindre sjukhus, vilket i sin tur kommer att leda till en bättre, närmare och mer livskraftig vård för hela regionen.

För att Skåne ska kunna vara en livskraftig region där vi kan erbjuda en närmare vård i hela Skåne behöver vi ta tillvara och stärka de mindre sjukhusens unika förmåga och kompetens. Skåne har i dag tio helt olika och individuella sjukhus med olika förutsättningar och specialiteter som kan bidra på ett positivt sätt till den skånska vården om rätt satsningar görs.

Centerpartiet har föreslagit att införa kompetenscentra för den högspecialiserade vården. Alla operationer ska inte ske på Skånes Universitetssjukhus i Malmö/Lund-området, utan kan i stället utföras på något av våra mindre sjukhus. Dessa i sin tur blir med hjälp av flera kompetenscentra, specialister inom olika områden och får större ansvar för en del av ingreppen. Ett tydligt exempel på detta är Hässleholm där man är specialiserad på ortopedi. Därför är det glädjande att det satsas på upprustning av operationssalarna i Hässleholm. Med en koncentration av åtgärderna, som ger bättre kvalitet, kan vi också satsa på att omvårdnaden innan och efter, kan hanteras närmare patientens bostad av till exempel primärvården.

Centerpartiet har lagt flera konkreta förslag på hur vi ska satsa på våra mindre sjukhus. Ett förslag är att Centralsjukhuset Kristianstad ska få tillgång till modern operationsteknik i form av en operationsrobot. Patienterna i Skåne ska ha likvärdig tillgång till modern operationsutrustning i hela Skåne. Investering i en robot på Kristianstads sjukhus gör också att den redan högkvalitativa verksamheten vid sjukhuset kan utvecklas och skapa en bredare rekryteringsbas för framtiden.

Vi ser det som helt nödvändigt att ha dygnet runt ha tillgång till en akutmottagning i Skånes alla hörn, vilket ställer krav på vilka specialiteter som ska finnas på sjukhusen som exempelvis Lasarettet i Ystad. Vid de sjukhus som saknar en dygnetruntöppen akutmottagning är det viktigt att ha välfungerande närakutmottagningar, något som kan avlasta akutmottagningarna under vissa av dygnets timmar när patientens vårdcentral inte har öppet men behovet ändå inte är tillräckligt stort för att åka till akutmottagningen.

Trelleborgs sjukhus är en viktig lokalisering för en del av den palliativa vården i Skåne. Tyvärr har Styret i Regionen trots löften, misslyckats med att återöppna den avdelning som de stängde. Vård i livets slutskede är en oerhört viktig verksamhet och bör finnas nära, därför är det viktigt att dessa platser snarast öppnar igen. Dessutom är det glädjande att Trelleborgs lasarett fått möjligheten till projektet kring Framtidens vårdavdelning där personal ska få utveckla helt nya arbetssätt för framtidens sjukvård. Det är precis den typen av satsningar som våra mindre sjukhus behöver.

Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi få en bättre sjukhusvård för de skånska patienterna – för en närmare vård som ger livskraft i hela regionen.

Lars-Göran Wiberg (C), Hässleholm
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt Sjukvårdsnämnd Kryh

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad
Ersättare i regionfullmäktige

Birte Sandberg (C), Tomelilla
Gruppledare och ledamot i beredningen för framtidens sjukvård
Artikeln införd i Kristianstadsbladet 8 juli -17