Havet och miljön viktiga frågor för Centerpartiet

I riksdagen lämnar Centerpartiet denna vecka sin budgetmotion. En motion med stora satsningar på Östersjön och vattenmiljön. Vi vill satsa en blå miljard – 1 300 miljoner kr - på rent vatten och förbättrad havsmiljö.

Vid ett Vattenmöte på tisdagskvällen (2/10) på Krinova redovisade forskare från Högskolan i Kristianstad och Centerpartiets riksdagsledamot Kristina Yngwe från Ystad vad som behöver göras.

Läkemedelsrester och mikroplaster måste renas bort i avloppsvattnet, som genom åarna går ut i havet. Forskarna på Högskolan har framgångsrikt, tillsammans med Malmbergs i Yngsjö, utvecklat en metod för att ta bort läkemedelsresterna.

Näringsläckaget från skog och mark, som ger övergödning av havet, måste fångas upp med våtmarker och växtlighet som tar upp näringen i åar och andra vattendrag. Centerpartiet föreslår att ett investeringsbidrag införs under en treårsperiod för att ersätta äldre enskilda avlopp med effektiva moderna enskilda avlopp.

Tillgången på fisk i Hanöbukten har minskat. Forskningen om orsakerna är angelägen. Centerpartiet har till riksdagen i höst lämnat en rad motioner om förutsättningarna för kustfisket. Vi arbetar för att bevara det yrkesmässiga ålfisket. De stora vattenkraftverken, fisket i Atlanten av glasål och ett stort antal sälar i Östersjön och på Västkusten utgör allvarliga hot mot ålen. Upphör ålfisket förlorar vi av många uppskattad mat, jobb, turister och ett värdefullt kulturarv. Införs ett ålfiskestopp, som föreslagits av ett av regeringspartierna, blir det svårt att om fem-tio år återuppta fisket.

Det måste ställas hårdare krav på byggandet av fiskvägar förbi kraftverken, stopp för glasålsfisket i Spanien och Frankrike och en förvaltande jakt på säl. Sälarna äter upp mycket mer ål än som fångas av yrkesfiskarna. Ålfondens insatser med att sätta ut ålyngel måste få ökat stöd.

Sandstränderna på Skånes östkust är viktiga för fritidsaktiviteter, turism och är ett oumbärligt inslag i vårt natur- och boendelandskap. Tyvärr har stora områden med sandstrand försvunnit vid Åhuskusten. Sanden har lagt sig ute i havet.

För undertecknade, som riksdagsledamot från Åhus respektive gruppledare för Centerpartiet i Kristianstad kommun, är det självklart av hög prioritet att rädda sandstränderna. Genom beslut i riksdagen och i kommunen vill vi få åtgärder för att återställa stränderna.

En Centermotion , 46.9 kB. i riksdagen har därför lämnats, som ska underlätta beslut i kommuner, att genom sandsugning till havs och återfyllnad av sand, återskapa stränderna. Men naturligtvis vid sandsugning måste havsområden, som är viktiga för fiskens fortplantning och för fisket beaktas och skyddas.

Per-Ingvar Johnsson
riksdagsledamot (C), Ripa, Åhus

Lena Holst
gruppledare Kristianstad kommun (C), Everöd

Debattartikel införd i Kristianstadsbladet den 5 okt -17