Öka tillgången till biblioteken för alla med att hålla meröppet

I vanliga fall står många bibliotek oanvända många timmar på dygnet. Vi vill att ortsborna ska få ökad tillgång till biblioteket och kunna nyttja dess utbud betydligt mer. Det kan de om kommunen inför konceptet ”meröppna bibliotek”.

Öka tillgången till biblioteken för alla med att hålla meröppet

Genom ”meröppet” blir det mer medborgarnas bibliotek. Du kan besöka biblioteket även när det inte finns personal på plats. Du får helt enkelt bättre möjlighet att hitta tider som passar just dig/din familj att besöka biblioteket. Då du kan få möjlighet att låna/lämna böcker, kanske studera vid tillgänglig dator, läsa tidningar även under tidiga morgnar, sena kvällar och lördag/söndag.

Biblioteken är en viktig mötesplats i kommunen. En träffpunkt med all världens berättelser och kunskap inom räckhåll. Men för att kunna utnyttja hela sin potential som öppna platser dit ortsbefolkningen välkomnas behöver de också vara en viktig del i det lokala samhället. Det blir de om meröppna bibliotek införs.

Region Skåne initierar, stödjer och utvecklar lokala projekt. I år får t ex Kristianstad kommun utvecklingspengar både gällande utformning av biblioteksrum och för att utveckla metoder för att främja läslust hos målgruppen nyanlända i grupp för både barn och vuxna.

Region Skåne har också gett stöd till kommunerna för utveckling/införande av meröppna bibliotek. Så infördes t ex meröppna bibliotek i Ängelholms kommun redan år 2013. Och Lunds kommun var ännu tidigare med detta. Det finns även i bland annat Ystads och Sjöbo kommuner.

Vi har med glädje noterat att konceptet meröppna bibliotek nu äntligen även nått nordöstra Skåne. Både Osby kommun och Hässleholms kommun inför i år detta nytänkande.

Vi tycker det är angeläget att också Kristianstad kommun inför detta framgångsrika koncept för att på ett bra sätt förbättra tillgängligheten till allt det som ett bibliotek kan berika ortsbefolkningen med. Detta är, som vi ser det, både ett viktigt utvecklingsarbete och att fler ska kunna få nytta av de skattepengar som används inom kulturen till biblioteksverksamheten.

Vi hoppas att många kommuninvånare delar vår uppfattning och vill hjälpa oss driva på för ett genomförande av meröppna bibliotek.

Ingrid Karlsson, regionpolitiker (C ), Kristianstad
Lena Larsson, kommunpolitiker (C ), Åhus
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 31 okt -17