Rätten till assistans har kraftigt försämrats

I en insändare i Kb 27/11 "Regeringen ska säkerställa en tydlig lagstiftning om assistans" beklagar tre socialdemokratiska riksdagsledamöter att personer med omfattande funktionsnedsättningar har fått sina möjligheter till personlig assistans försämrade.

Men när det gäller orsaken till att så skett så skyller de på andra – nånannanismen är tyvärr utbredd bland socialdemokrater – men i själva verket så är det deras egna partikamrat, statsrådet Åsa Regnérs, uppmaning till försäkringskassan att minska utgifterna för LSS-reformen, som lett till att så många familjer nu får väldigt svårt att få sin vardag att fungera.

S-regeringen borde i stället uppmanat försäkringskassan att inrikta allt sitt arbete på att förhindra fusk i stället för att göra omprövningar och generellt vara strängare i sina bedömningar om vem som ska kunna få hjälp. För genom det synsättet så har resultatet blivit att assistansstödet dragits ner eller helt dragits in till dem som behöver det allra mest.

Jag blir mycket upprörd när jag får ta del av hur personers/familjers liv kraftigt försämrats/rasat ihop genom försäkringskassans nya beslut. Och regeringens beslut om att införa ett tillfälligt stopp av indragningarna hjälper ju inte på något sätt alla de som redan fått sin assistans indragen eller fått kraftig nerdragning.

Och det är heller ingen lösning att tillsätta en utredning som ska bli klar först i slutet av nästa år och att eventuella förbättringar inom LSS ska bekostas inom assistansersättningen. Så i värsta fall kan situationen för alla med omfattande funktionsnedsättningar bli ännu värre.

Rätten till personlig assistans är oerhört viktigt för att personer/familjer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva ett någorlunda normalt liv. Därför anser jag att (S)-regeringens hittillsvarande åtgärder absolut inte är tillräckliga.

LSS måste förbättras i förhållande till nuläget och inte ytterligare försämras. Den uppmaningen riktar jag till de tre socialdemokratiska debattörerna.

Ingrid Karlsson (C)
Kristianstad

Artiklen införd i Kristianstadsbladet den 30 nov -17