Centern vill införa grön rehab som vårdval

Den psykiska ohälsan ökar i hela Sverige och är idag den största anledningen till sjukskrivning. Det är oroande siffror att ta på allvar, därför måste vi använda oss av de verktyg vi vet fungerar och är effektiva.

Naturunderstödd rehabilitering, NUR, är ett sådant verktyg som måste få spela en mycket större roll än den gör idag. För att fler ska få tillgång till den effektiva metoden vill Centerpartiet i Region Skåne införa NUR, ibland kallat grön rehab, som vårdval enligt lagen om valfrihet.

Naturunderstödd rehabilitering är ett koncept som har tagits fram av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Sedan 2014 erbjuds metoden av vårdcentraler i hela Region Skåne och ges som komplement till medicinsk vård för sjukskrivna patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Människor får komma till en gård, med eller utan djur, och delta i olika sysslor efter förmåga.

Att införa NUR som vårdval innebär att fler aktörer får möjlighet att erbjuda rehabiliteringen. På så sätt kan vi höja kvaliteten och utbudet. Idag har Region Skåne avtal med sju gårdar i olika delar av Skåne.

Att se till att det finns fler utförare på fler platser ökar tillgängligheten och benägenheten för fler att delta. Människor som lever med depression eller stressrelaterad psykisk ohälsa behöver låga trösklar för att kunna ta del av behandlingen. Då är det viktigt att det finns utförare både på landsbygden och i tätorten så att behandlingen blir ett verkligt alternativ som är tillgängligt för så många som möjligt.

Forskningen kring NUR som behandlingsmetod är väl underbyggd och har pågått i tio år. Målet är bättre hälsa och att människor ska kunna återgå till arbetet. I det avseendet har metoden visat på mycket goda resultat.

Studier vid SLU har visat att bland dem som deltagit i NUR minskade sjukskrivningen markant i jämförelse med kontrollgruppen som fick annan behandling. Gruppen som deltagit i NUR återkom också i betydligt mindre utsträckning till sjukvården ett år efter behandlingen.

Studierna visar dessutom att behandlingen fungerar väl på människor som levt med psykisk ohälsa även en längre tid, hur många år någon har levt med psykisk ohälsa har visat sig inte vara så avgörande. Det är goda och glädjande resultat som ger hopp till många. Därför borde många fler få ta del av detta.

När den psykiska ohälsan växer är det dags att ta krafttag och använda de resurser och verktyg som vi vet ger bra resultat. Därför fortsätter Centerpartiet i Region Skåne arbeta för att fler ska få tillgång till den läkning naturunderstödd rehabilitering har att erbjuda.

Birte Sandberg (C) gruppledare Region Skåne
Ulrika Axelsson (C) distriktsordförande Skåne
Ingrid Karlsson (C) regionpolitiker Region Skåne
Debattartikeln införd bl.a. i Kristianstadsbladet den 15 feb-18