Givande studiebesök till kommunens samordnade varudistribution

Studiebesök till Kristianstads kommuns samordnade varudistribution

Kristianstads kommun har sedan några år tillbaka en samordnad varudistribution till skolor, förskolor och omsorgsboenden. Detta för att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen, det för även med sig en säkrare skolmiljö. Logistikfirman GDL har i Kristianstad fått uppdraget att samordna transporterna.

En samordnad varudistribution är något som Centerpartiet i Kristianstad varit mycket pådrivande att det skulle inrättas, inte minst för att man då får en bättre möjlighet för mindre och lokala företag att kunna leverera sina produkter.

Den 16 februari fick vi möjlighet att besöka distributionslagret och stämma av hur det fungerar i dagsläget. Marianne Kennysson som är upphandlare på kommunens ekonomi- och upphandlingshenhet mötte först upp oss på Rådhus Skåne där hon gav oss en del aktuell fakta för att vi sedan åkte ut till distributionslagret som finns hos GDL på Näsby industriområde.

Det var mycket givande, enligt chaufförer och ansvariga på GDL fungerar den bra, man åker ut till respektive enhet 1-2 ggr/ veckan, man har då med sig allt från toalettpapper till färskt frukt. På GDL har man tre olika avdelningar, en kyldel där man förvarar mat, en frysdel för frysvaror och en del för kolonial och ex papper o.dyl. De har tre lastbilar som alla körs på kommunens egen biogas.

Vi tackade för studiebesöket, att få se hur kommunens olika verksamheter fungerar i praktiken är alltid bra och extra roligt när en förändring leder till vinster både för ekominin, miljön och näringslivet.

Fler och fler kommuner satsar på liknande samordnade varudistributioner, en intressant artikel om samordnad varudistribution finns att läsa här:
https://upphandling24.se/70-procent-lagre-utslapp-med-samordnad-varudistribution/