Angeläget om assistans till personer med funktionsnedsättning

Möte hos Intressegruppen för Assiansberättigade

Solveig Zander, riksdagsman och Centerpartiets talesperson för socialförsäkringsfrågor gästade Kristianstad den 20 februari. Hon tillsammans med Ingrid Karlsson, Sofia Nilsson samt Lena Holst besökte IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, för att ta del av deras verklighet och diskutera hur man kan stoppa regeringens förslag på försämringar för personer i behov av assistans.

IFAs ordförande Vilhelm Ekensteen med övriga representanter berättade vilka försämringar som regeringens utredare tänker sig, bl.a. att personlig assistans inte skall gälla till barn under 12 år och till äldre över 80 år. Detta skulle kunna innebära att barn med funktionsnedsättning antingen får skötas av sina föräldrar eller att de hamnar på institution.

Utöver de förslag som utredarna arbetar med har Försäkringskassan minskat antalet timmar till många med behov av assistans, vissa har då svårare att sköta sina arbeten, andra har blivit tvungna att flytta från sina lägenheter för att istället bo på institution. Här behövs ett omtag, även om man är funktionsnedsatt har man rätt till ett värdigt liv.

Vi tackade för möjligheten att komma och besöka IfA på Krinova och Solveig Zander avslutade med att säga att det varit otroligt givande samtal.
- Här fick vi fakta av dem som vet och själva är berörda av de förslag som nu cirkulerar från regeringens utredare.