Kretsårsstämma och startskott för valrörelsen!

Kretsårsstämma för Centerpartiet i Kristianstad.

Den 26 februari hölls årsstämma för Centerpartiet i Kristianstad i Önnestads församlingshem. Stämman inleddes med att Sofia Nilsson, vårt första namn på valsedeln till riksdagen, pratade om frågor hon ser som viktiga att jobba för i valet.

Sofia Nilsson tryckte bl.a. på att det tar för lång tid att få ett jobb om man är nysvensk – 7-9 år – i dagsläget, det behöver också bli en större skillnad mellan att ha ett jobb eller att ha försörjningsstöd. Hon uppehöll sig även vid trygghetsfrågorna som står henne varmt om hjärtat. Vi behöver mer närvarande poliser och tullen behöver få större befogenheter än vad som är fallet nu.

Sofia, som i botten är sjuksköterska, trycker på att det är för långa vårdköer till vårdcentraler, det bör också bli lättare för läkare att öppna vårdcentraler. Efter att Sofia pratat tackade Karl Gemfeldt, vår kretsordförande henne med en blomma.

Innan själva årsmötet drog igång avnjöts en god smörgåstårta från Café Sandhem i Vä. Till mötesordförande valdes Lars Petersson, Lisbeth Göransson till vice ordförande och sekreterare Ingrid Karlsson. Verksamhetsberättelsen föredrogs och lade till handlingarna. Kassören Fredrik Birgersson kommenterade bokslutet som godkändes.

Karl Gemfeldt, kretsordförande och Lena Holst, gruppledare föredrog i stora drag arbetet med vårt kommunala valprogram, valfrågor och aktivitetsplan inför valet.

I styrelsen hade Lena Larsson, Emelie Premberg samt Qalinle Dayib avsagt sig sina uppdrag, vi tackar dem för deras insats i styrelsen.

Styrelsen består nu av ordinarie ledamöter: Andreas Nilsson, Sven Nilsson, Östen Warnhag, Sune Nilsson, Fredrik Birgersson, Ulf Persson, Kenne Jönsson, Katharina Weber samt nyvaldes Gunn Högberg och Mohamad Kanina. Till ersättare nyvaldes: Stefan Nilsson, Annelie Lovängen samt Lennart Nilsson. Till revisorer omvaldes Ann Andersson och Birgitta Rosengren med Christina Nyström som ersättare.

Till valberedning och nomineringskommitté omvaldes Per-Ingvar Johnsson, Ingrid Karlsson, Maud Bergström, Göran Ljunggren, Lisbeth Göransson, Peter Rosengren, Karl Gemfeldt samt Lena Holst. Till sammankallande utsågs Per-Ingvar Johnsson.

Årsstämman avslutades med att ordförande tackade mötesordförande, vice ordförande och sekreterare med en blomma. Nu är valrörelsen i gång!