Försämringar inom LSS måste stoppas

Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd, service, hjälpmedel, anpassning och annat som kan bidra till att göra deras liv lite bättre.

Att ha rätt till personlig assistans är i grunden rätten till ett värdigt liv. Det gäller både de som själva har funktionsnedsättningar men också för deras närstående.

Det är därför som jag och många andra är så besvikna över S-regeringens agerande när det gäller de neddragningar inom LSS och personlig assistans som Socialdemokraterna i samverkan med Försäkringskassan genomfört.

Regeringen har gång på gång försökt skylla på Försäkringskassan. Men allt beror i grunden på regeringens direktiv till samma myndighet om att minska kostnaderna och även ompröva tidigare beslut om assistans. Det är många personer som redan drabbats av regeringens agerande. Jämfört med 2015 är det nu omkring 1200 färre barn och vuxna som har personlig assistans.

Regeringen försöker även skylla ifrån sig med att hänvisa till att den har tillsatt en utredning för att komma till rätta med ”problemen”. Men det hjälper inte alla de som redan drabbats. Dessutom är direktiven i regeringsutredningen krav på fortsatta nerdragningar inom LSS.

Nyligen läckte det från den utredningen ett förslag om att barn under 12 år inte ska få personlig assistans och att det också ska gälla personer äldre än 80 år. Detta är både skamlöst och dessutom en oanständig besparing på personer som fötts med eller senare i livet åsamkats funktionsnedsättningar.

Kritiken är med all rätt mycket hård från personer som drabbats av dessa försämringar. Men också vi i Centerpartiet är mycket upprörda över Socialdemokraternas agerande och kräver ändringar. Men Socialdemokraterna vägrar ta till sig av kritiken.

Socialdemokraterna hade förra veckan en ypperlig möjlighet att rätta till de nerskärningar som redan gjorts inom LSS och som därmed åsamkat så många personer med funktionsnedsättning enorm ångest och oro. Mångas liv har redan slagits i spillror. Förra veckan krävde Centerpartiet med stöd av några andra partier i riksdagen att nuvarande försämringar måste upphöra. Men S-regeringen tog inte vara på den chans som centerpartiet med flera partier gav dem. I stället påpekade socialdemokraterna att de vill vänta på att utredningen lämnar sina förslag efter höstens val. Vilket är alldeles för sent!

S-regeringens besked förra veckan innebär att S och MP anser att de nerdragningar som redan gjorts är okej. Att de som redan fått sin assistans indragen eller försämrad får fortsätta ha det så men också att många som ansöker framöver kommer att få avslag med Försäkringskassans nuvarande tillämpning.

Jag tycker att Socialdemokraternas agerande är både skamligt och förfärligt och jag anser att det strider mot svenska välfärdssamhällets grundidé om att hjälpa de svaga. Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd, service, hjälpmedel, anpassning och annat som kan bidra till att göra deras liv lite bättre och mer likt det som människor utan funktionsnedsättningar kan leva. Därför kommer jag och andra Centerpartister fortsätta arbeta för att LSS ska återupprättas.

Ingrid Karlsson
regionpolitiker (C), Kristianstad
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 16 mars -18