Konst och kultur behövs för den lokala tillväxten

Kulturen har ett viktigt värde i sig. Som utmanare och provokatör, som ett verktyg för att hitta nya angreppssätt och perspektiv.

Kulturekonomen Sacci talar om hur deltagande i kulturaktiviteter ökar innovationsförmågan och vi vet att konsten berikar både intellektuellt och själsligt. Men vi vi behöver också prata om konsten och kulturen som tillväxtmotor.

Kulturen och konsten är nämligen viktiga näringar för tillväxt. De kulturella och kreativa näringarna expanderar allt mer och ger fler jobb – inom Skåne finns det idag omkring 15 000 företag inom den här sektorn. Det handlar om allt från musik- till spelindustri och litteratur.

Men konsten som kulturell näring är också väldigt betydelsefull ur ett lokalt perspektiv. ÖSKG och den numera 50-åriga konstrundan – i påskveckan med 95 utställare – är ett mycket gott exempel.

Intresset för konstrundan har bidragit till ökat företagande och resulterat i flera kringnäringar. Det har inneburit lokal tillväxt och en tydlig profilering av östra Skåne som kulturregion.

Vi behöver vidga perspektiven och bli bättre på att se potentialen. På ett seminarium häromveckan, anordnat av just ÖSKG tillsammans med Region Skåne, Simrishamns kommun och Sparbanken Syd lyftes intressanta frågor kring konstens förutsättningar och möjligheter.

Den tidigare dansaren och numera näringslivschefen i Ale kommun, Pia Areblad, talade om sina erfarenheter av hur konstens angreppssätt har inneburit nytt mod, tillväxt och möjligheter för en mindre kommun och hur hon i tidigare arbeten sett hur utbyte mellan lokala småföretag och konstnärer har lett till utveckling och nyskapande.

När vi låter kulturen och konsten ta plats har vi mycket att vinna. Det visar sig i ökad turism och nya näringar som ger jobb och tillväxt. Och inte minst finns det också viktiga egenvärden i kulturen som stärker identitet, ger nya perspektiv och utmanar till utveckling framåt. Det måste vi ta vara på.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne

Ulrika Axelsson (C)
Ersättare Kulturnämnden Region Skåne

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 19 april -18