Biogas viktigt för fossiloberoende fordonsflotta

Biogasanläggningen i Karpalund

I början av 1990-talet lämnade Arne Wannebro (C) in ett förslag (motion) till kommunfullmäktige Kristianstad. Där föreslogs att utöver att den biogas som naturligt bildas på reningsverket och gamla soptippen bör tas tillvara så bör också biogas kunna produceras genom rötning av bland annat matrester.

Förslaget mottogs positivt och ett förberedelsearbete inleddes. Därmed fick Kristianstad en av de första biogasanläggningarna i Sverige. Utöver matrester från hushållen beslöt man att också slakteriavfall från de två stora anläggningarna i Kristianstad – Scan och Kronfågel – skulle ingå samt naturgödsel från ett antal gårdar i trakterna kring Kristianstad.

Snart började funderingar hos Centerpartister på att biogasen efter rening även borde användas som fordonsbränsle. Sommaren 1995 skrev därför Centerpartiet till kommunstyrelsen och föreslog att kommunen tillsammans med Länstrafiken borde utreda om det går att köra stadsbussarna på biogas. Också detta fick positivt besked.

Ett lokalproducerat fordonsbränsle! År 1999 tankades den första gasbilen i Kristianstad och i samma veva sattes de tre första biogasdrivna stadsbussarna i trafik. Ingen kunde väl då ana hur stort och framgångsrikt detta skulle bli.

År 2010 hade Länstrafiken 21 bussar som gick på biogas. Och utvecklingen har därefter fortsatt. Biogasanläggningen i Karpalund som togs i drift 1996 har därefter både byggts om och byggts till samt kompletterats med restmaterial från livsmedelsindustrin och kasserad mat från butiker.

I dag tillhör anläggningen en av de ledande i Sverige. Något vi i Kristianstad kommun kan vara verkligt stolta över. Skånetrafiken har länge varit den största köparen av biogas. Därför blev vi centerpartister i Region Skåne verkligt irriterade när Skånetrafikens politiska ledning av socialdemokrater och miljöpartister plötsligt meddelade att de planerade att övergå till eldrivna bussar i kollektivtrafiken.

Efter hårda debatter har Skånetrafiken klokt nog delvis backat. Dessutom lovordas biogas i Region Skånes miljöprogram, vilket är både viktigt och glädjande inte minst för oss i Kristianstad kommun.

På kommunstyrelsens arbetsutskott denna vecka presenterar Krinova utredningen Biogas i en cirkulär ekonomi, framtagen av Karl-Erik Grevendahl, erfaren utredare inom miljö- och klimatområdet, tillsammans med bland andra vd:ar för några kommunala bolag.

Utredningen visar att utöver att biogas som drivmedel ger störst reduktion av klimatpåverkande utsläpp så är biogas också en del av ett lokalt kretslopp och bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål i form av återförande av näringsämnen (genom biogödseln) och en viktig komponent med målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

I Centerpartiet ser vi mycket positivt på denna utredning och vi hoppas verkligen att alla partier i kommunen ställer sig positiva till de förslag som framförs i utredningen. I Centerpartiet är vi övertygade om att grön tillväxt leder Kristianstad och Sverige FRAMÅT.

Ingrid Karlsson
regionpolitiker (C), Kristianstad

Lena Holst
gruppledare (C), Kristianstad kommun

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 11 maj -18