Två politikerutfrågningar – om frågor som rör äldre och idrottspolitiska frågor

Två politikerutfrågningar har ägt rum. Den ena den 3 maj då Kommunala Pensionärsrådet, PRO, SPF Senionerna samt RPG ställde frågor utifrån äldres intressen. Utfrågningen var på Rådhus Skåne. Den andra ägde rum den 4 maj på Stora torg då Skåneidrotten i samband med Region Skånes aktivitet Skåne lyfter hade en debatt med fokus på idrottens betydelse för hälsan.

Bild från idrottspolitiska utfrågningen på Stora torg. Från vänster; Bo Silverbern (M), Jan Svensson (KD), Niclas Nilsson (SD), Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Ida Nilsson (MP), Lena Holst (C), Pierre Månsson (L) samt Anders Tell (S).