C: Ge alla skåningar tillgång till avgiftsfri TBE-vaccin

Nu kommer de varma kvällarna och ljuset på allvar, tecknen är tydliga: snart är det sommar! Men med sommaren kommer inte bara trevligheter.

I naturen vaknar fästingarna till liv och med dem risken för fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Oroväckande börjar TBE bli allt vanligare i Skåne och i nuläget finns det hela tre definierade riskområden: nordöstra Skåne, vid Sandhamnen och skogsområdet öster om Höör. Redan nu kan man vaccinera sig på vårdcentralen mot TBE, men det mot en avgift.

För Centerpartiet är det självklart att se till alla lösningar för att förbättra skåningarnas vård. När det finns fungerande vaccin mot en allvarlig sjukdom är det viktigt att alla skåningar har tillgång till detta basala skydd. Grundläggande tillgång till sjukvård och vaccin får inte vara en kostnadsfråga.

Därför röstade Centerpartiet för Liberalernas förslag om att i Region Skåne utreda avgiftsfritt TBE-vaccin. Tyvärr för skåningen röstades förslaget ner i regionfullmäktige.

TBE är en allvarlig sjukdom som inte går att bota när den väl brutit ut. För en tredjedel av de som drabbas sprids smittan vidare till hjärnhinnorna och kan orsaka minnesstörningar, talrubbningar och koncentrationssvårigheter. En tiondel får förlamningssymptom och i enstaka fall kan TBE leda till döden.

Vårdguiden 1177 rekommenderar alla som bor eller har ett sommarboende i ett riskområde att vaccinera sig. Rekommendationen gäller även för den som rör sig mycket ute i naturen på sådan plats. Ännu tydligare att man bör vaccinera sig blir det när man på Region Skånes egen facebooksida uppmanar till att vaccinera sig, något som också flera vårdcentraler gör.

Det är viktigt att Region Skåne utreder de samhällsekonomiska effekterna av att erbjuda skattesubventionerad vaccinering mot TBE, när det finns ett välfungerande vaccin. Med ett vaccinationsprogram mot TBE skulle fler människor fortsätta att vara friska och kunna leva sina liv som de själva vill. Utan sjukskrivningar och behov av återkommande vård.

För en skåning ska det inte handla om ekonomi när det gäller sjukvård, inte heller vaccinering. Skåningen har rätt till en nära och jämlik vård och det är politikens ansvar att sjukvården har förutsättningar att ge skåningen den vård som man har rätt till. Den skånska vården måste ta ett steg framåt. Centerpartiet är beredd att ta täten!

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Lars-Göran Wiberg (C)
ledamot, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ingrid Karlsson (C)
ledamot, Folkhälsoberedningen

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 21 maj -18