Kollektivtrafiken ska vara för alla - även ungdomar med färdtjänst

I dagarna har det blivit tydligt att regeringens fina ord om kostnadsfria resor för ungdomar under sommarlovet inte gäller alla.

Just nu står ett stort antal ungdomar med färdtjänst utanför denna satsning, för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet helt blundade för denna grupp. Detta är ett svek från regeringen och styrets sida; det är tydligt att man inte räknade med att ge alla samma rätt.

Tydligt i denna fråga var att det handlade om ett populistiskt förslag där bilden av att göra det kostnadsfritt var viktigare än den praktiska verkligheten. Nu står vi med facit i hand, och regionstyret visar återigen ett otydligt ledarskap. När Skånes ungdomar behöver handlingskraft, har styret inte agerat.

Det är ingen hemlighet att Centerpartiet är kritiska till satsningen på fria sommarresor för ungdomar. Vi tror att pengarna gjort större nytta på satsningar så att fler får tillgång till buss och tåg, i hela landet.

Men när beslutet väl är fattat är det en självklarhet för oss att tillgången ska gälla alla, även de ungdomar som har färdtjänst. Allt annat är ett hårt svek mot våra barn och ungdomar i Skåne.

Centerpartiet föreslår därför att Region Skåne ska lösa denna fråga omgående genom att göra även färdtjänstresorna kostnadsfria för att alla skånska barn och ungdomar ska få tillgång till kollektivtrafiken på samma villkor som alla andra. Vi hoppas få stöd för detta av övriga partier.

Centerpartiet visar handlingskraft. För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter, oavsett vem man är. När andra partier sviker och stoppar huvudet i sanden ser vi till att lösa problemen. En inkluderande kollektivtrafik för Skåne framåt.

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Lars Hansson (C)
ledamot, Kollektivtrafiknämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 30 maj -18