Val Kick-off för Centerpartiet Kristianstad

Kickoff för Centerpartiet Kristianstad

Den 1 och 2 juni hölls kick-off för Centerpartiet Kristianstad. Alla som är på vallsedeln till kommunen hade samlats för att dra upp riktlinjer inför sommarens aktiviterer, finslipa valfrågor och få härlig inspiration av Petra Lindström, vår valomdudsman.

Kick-offen var på Åhus Gästis och vi var ett gott gäng som deltog. Karl Gemfedt, ordförande och Lena Holst, gruppledare hälsade välkommen.

Besättning av valobod, vilka platser som vi ämnar att besöka under sommaren gicks igenom av Gunn Högberg, valombudsman samt Lena Holst. Valfrågorna för kommunen filades på, där alla fick möjlighet att komma med inspel.

Kick-offen blev ett tillfälle att träffas och ha trevligt och samtidigt jobba hårt för att sätta de frågor vi vill driva de kommande 4 åren. I samband med kick-offen fotade vi en gemensam gruppbild, med vår fina nystripade hästtransport i bakgrunden. Nu kör vi!