C: Nya tåg för Skåne framåt!

Kollektivtrafiken i Skåne behöver satsningar för att fler ska välja tåg och buss. En viktig sträcka med många resenärer, och med stor potential, är sträckan Helsingborg –Köpenhamn.

Därför ställde Centerpartiet sig bakom satsningen på dubbeldäckartågen på sträckan. Oroande är nu att tidsplanen uppenbarligen inte håller, skåningarna får vänta ännu längre på denna viktiga satsning.

Frågan om dubbeldäckartågen är viktig. Det är en bra satsning, som ger relativt höga intäkter och kostar lite i praktiken för Skånetrafiken. Det är en finansiering som både lönar sig för klimatet, och för regionens plånbok. För oss är det en självklarhet att detta är en välkommen investering.

Alla som åkt sträckan i rusningstid vet att tågen är fullpackade med resenärer som sällan får tillgång till en sittplats. Därför behöver något göras. När vi inte kan sätta in fler tåg för att spåren inte räcker till, får vi helt enkelt hitta nya lösningar. Där är dubbeldäckartågen en rimlig lösning.

Vi måste få fler att resa med kollektivtrafiken. För att klara klimat och miljöfrågan måste tåg och buss bli ett tydligt alternativ till bilen. Vi har inte råd att vänta med viktiga investeringar. Därför är det oroande att denna satsning just nu skjuts på framtiden, vilket ytterst Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ansvariga för. Det är ett uppenbart tecken på ett otydligt ledarskap i kollektivtrafikfrågorna. Nu blir Skånes resenärer lidande. Nu blir klimatet lidande. Det är inte acceptabelt.

Kollektivtrafiken behöver ett nytt ledarskap som visar handlingskraft. Enligt oss är det avgörande att dubbeldäckartågen kommer på plats snarast. Under nästa mandatperiod måste kollektivtrafiken få en skjuts framåt med visioner och handlingskraft för att genomföra de nödvändiga satsningarna som behövs. För oss är det tydligt, en bra kollektivtrafik för Skåne framåt!

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Lars Hansson (C)
ledamot, Kollektivtrafiknämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 7 juni -18