Härlig Tollarpsfestival!

Tollarpsfestivalen

Vi besökte Tollarpsfestivalen den 5 och 6 juni – trevligt! Festivalen var mycket välbesökt och vi fick tilfälle att träffa många besökare och prata om bl.a. kollektivtrafik, vattenrening och vad en kommuns eller regions pengar skall räcka till.

Det blev bra möten och samtal – och våra gröna klöverkakor blev en succé! Den 14 och 15 juli finns vi på Degeberga marknad, besök oss där och då!