C: Fler äldreboenden och mötesplatser i hela kommunen

Ann Andersson och Gunn Högberg, centerpartiets ledamöter i omsorgsnämnden i Kristianstad.

Innevarande mandatperiod 2015-2018 har Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna styrt Kristianstads kommun. Inom omsorgsnämndens arbetsområde med äldreomsorg samt stöd och service drogs vi från början med ett stort ekonomiskt underskott som nu vänts till ett positivt resultat.

Omsorgen är en verksamhet som ska fungera dygnet runt på äldreboenden, inom hemtjänst och på gruppboenden med flera verksamheter. Vi vill här framhålla att vi i kommunen har en fantastisk personal inom omsorgen samt stöd och service.

I kommunen ökar antalet äldre och deras behov, detta är ett av de områden som vi ser som mycket viktigt att lägga de resurser på som behövs.

I Centerpartiets kommunala valprogram för mandatperioden 2019-2022, vill vi fortsätta arbeta för fortsatt valmöjlighet LOV (inom biståndsbeviljad hemtjänst).

Vi behöver fler och olika former av äldreboende på olika platser i kommunen och när man planerar för att nybyggnation även kan ske i basorterna utanför Kristianstads tätort.

Vi vill peka på det goda exemplet som det nya demensboendet på Tätortsvägen i Åhus blivit, där personalen har en självstyrande verksamhet. För Centerpartiet är det viktigt att det ska finnas utrymme för olika driftsformer när det gäller äldreboenden, stöd och gruppbostäder. Det kan vara i form av kooperativ, intraprenad, självstyrande likväl som direkt kommunala och privata aktörer.

En verksamhet som blivit mycket uppskattad är de kommunala Mötesplatserna med olika aktiviteter. De främjar möjligheterna till social gemenskap och bryter isolering för många. Det kan man bygga ut genom ytterligare samverkan med frivilligorganisationer och studieförbund. Mötesplatserna erbjuder aktiviteter både i tätort och på mindre platser.

En annan aspekt är att personal inom till exempel hemtjänsten där avstånden och omständigheterna medger, använder elcykel. Alltså bör kommunen inköpta flera elcyklar.

Som avslutning en liten fundering kring förändringar till följd av den stekheta sommar som vi har haft 2018. Frågan om luftkonditionering kommer troligen att bli högst aktuell framöver för installation i både nya och befintliga lokaler. Våra äldreboenden bör komma högt upp på en sådan prioriteringslista.

Ann Andersson
Gunn Högberg
Centerpartiet Kristianstad
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 22 aug -18