Givande möte om klimat & miljö!

Kristina Yngwe, centerpartiets miljöpolitiske talesperson pratar om vad vi kan göra för att ändra tillbaka klimatet.

Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiske talesperson, pratade den 4 september om vad vi behöver göra för att ändra tillbaka klimatet. Både tekniska lösningar, ett annat sätt att förhålla oss till energi och miljö och på kortare sikt klimatanpassa oss.

Hon pratade bl.a. om att Centerpartiet vill satsa på teknik som skapar minusutsläpp, där koldioxiden i luften minskar. Tekniken går ut på att lagra koldioxid. På det sättet kan vi inte bara minska utsläppen, utan också ta bort den från atmosfären.

Mötet hölls i hörsalen på Regionmuseet i Kristianstad. På mötet pratade även Bengt Olsson, förvaltningschef på C4 Teknik samt Per Svensson, projektledare för ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk, om projektet och om vatten och ny reningsteknik.

Ombyggnationen av reningsverket kommer att påbörjas under våren 2019 och vara helt klar våren 2014. Då kommer man att kunna rena bort mikroplaster, ha betydligt bättre arbetsmiljö än i dag och ha solceller på taken. Den blir även förberedd för att kunna koppla på rening av läkemedelsrester. Verket kommer att byggas föra att hålla till åtmninstone 2050.

CRV Kristianstad