Taggen - vackert eller fult ligger i betraktarens ögon

Taggen vindkraftpark, visualisering med 37 vindsnurror på 220 m, 1,2 mil från land.

Taggen vindkraftpark, visualisering från stranden i Åhus, med 37 vindsnurror med 220 m höjd, 1,2 mil från land.


Öresund finns en vindkraftpark som heter Lillgrund. Den består av 48 verk och är 115 m hög. Parken ligger ca 7 km från land. Man ser vindsnurrorna när man åker över Öresundsbron.

Jag har uppehållit mig en del över hur väl se syns från land, jag bad Vattenfall att skicka lite bilder och fick både hur de syns och hur deras fotomontage som de gjorde innan byggnationen såg ut. Enligt min mening överensstämmer fotomontagen mycket väl med hur det blev.

Vattenfall har gjort många fotomontage från olika planerade vindparker genom åren, med detta som utgångspunkt måste man förlita sig att deras fotomontage på Taggen vindpark är trovärdig.

Kommer Taggen vindkraftpark att synas från land? Ja, men mycket avlägset, de är ju trots allt 1,2 mil ut i havet. Kommer det att bli vackert eller fult? Det ligger hos betraktaren att avgöra.

När det gäller tillståndet att bygga har Vattenfall rätt att bygga upp till 83 verk på 170 m, med effekt om 300 MW. Det tillståndet gäller till 18 december 2022. Detta tillstånd har vunnit laga kraft och inget som någon kan ta ifrån dem.

Centerpartiet vill att de skall bygga färre verk, med vindsnurror på 220 m räcker det med att de bygger 37-38 verk istället för att komma upp till samma effekt. Med färre verk blir det en mindre påverkan på miljön. De 50 m högre verken kommer att synas marginellt mer än verk på 170 m.

För att bli fossilbränslefria är vindkraft en pusselbit, vattenkraft en, solenergi en annan, vill på detta sätt även lobba för att än fler sätter solceller på sina tak, det är ett utmärkt sätt att skapa småskalig energi.

Lena Holst
Gruppledare Centerpartiet Kristianstad
Artikel införd i Kristianstadsbladet den 7 september -18

Lillgrund vindkraftpark i Öresund, överst ett fotomontage och undertill ett foto när verken är monterade. Parken består av 48 verk, är 115 m hög och ligger ca 7 km från land.

Lillgrund vindkraftpark i Öresund, överst ett fotomontage och undertill ett foto när verken är monterade. Parken består av 48 verk, är 115 m hög och ligger ca 7 km från land.