C: Vi tror på förmågan och möjligheterna i hela samhället

Valet i år har varit ett tydligt värderingsval. Samtalen i valstugor och runt om i samhället har präglats av en tyngd och ansvarskänsla. Många har tyckt det har varit ett svårt val och velat försäkra sig om att deras röst verkligen är en röst för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten. Där har vi i Centerpartiet varit tydliga – och det håller vi fast vid nu när styren ska bildas Sverige över.

Det parlamentariska läget är svårt, både lokalt och på riksnivå. När mycket fokus ligger på frågor om styrning är det viktigt att påminna om varför vi finns i politiken och vad våra mål är. I Region Skåne har Centerpartiet fått ett ökat förtroende. Det ser vi som en tydlig signal från väljarna om att det behövs ett nytt ledarskap för Skåne som jobbar för alla delar av regionen, en närmare vård, en grön omställning och ett medmänskligare samhälle. Det tar vi på största allvar.

Ska vi få en närmare vård på riktigt måste det märkas i budgetposter och konkret politik. I de budgetförslag som vi lagt tillsammans med Allians för Skåne de senaste tre mandatperioderna syns satsningen på vårdcentralerna tydligt. En stark primärvård behövs för att hela vården ska fungera. Det kapar både kostnader och köer. Vi värnar också de fria vårdvalen och att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Samtidigt måste vi ta krafttag mot den psykiska ohälsan och korta köerna för den som behöver hjälp.

För oss i Centerpartiet är det självklart att vi ska kunna leva och verka i hela Skåne. Vi behöver en infrastruktur och en utbyggd kollektivtrafik som ger fler friheten att kunna ställa bilen. Samtidigt ska det vara säkert och smidigt att ta sig fram med bil på Skånes vägar. En utbyggd cykelinfrastruktur och pendlarparkeringar som gör det möjligt för fler att ansluta till kollektivtrafiken är ett viktigt steg för mer hållbara transporter.

Skåne är en unik region på många sätt. Det finns en tillväxtpotential i hela Skåne som vi ska vara stolta över. Men fler behöver få ett arbete att gå till. Därför värnar vi företagen som är de främsta jobbskaparna i samhället. Det ska bli lättare att delta i upphandlingar och företagare inom vård och omsorg ska inte motarbetas. Lantbruk och djurhållning enligt Sveriges hårda lagar och regler ska löna sig, därför vill vi fortsatt prioritera närodlat och närproducerat i offentlig verksamhet.

Centerpartiet har sin grund i en folkrörelse som ser förmågan och möjligheterna i hela samhället. Vi står fast vid att hitta lösningar på problemen istället för att leta syndabockar. Svaren är inte enkla eller svartvita. Att lösa Skånes utmaningar inom vården, arbetsmarknaden och för klimatet kräver hårt och långsiktigt arbete.

Vi tror på en ljus och grön framtid och tackar för förtroendet att fortsätta driva en politik som för Skåne framåt.

Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 3 okt -18.