Därför förhandlar C inte med SD

Per-Ingvar Johnsson

Under och efter årets valrörelse har många frågat mig varför Centerpartiet inte vill förhandla med Sverigedemokraterna. Ja, politiken och regeringsbildandet hade varit enklare kortsiktigt om andra partier genom förhandlingar kompromissat med Sverigedemokraterna. Men priset för att förhandla med SD är att de får igenom delar av sin nationalistiska politik.

Till skillnad från ”missnöjespartierna” i våra grannländer Danmark, Norge och Finland är Sverigedemokraterna bildat som ett nationalsocialistiskt = Nazistiskt parti. Deras ledare, Jimmy Åkesson, och hans närmaste i partiet gick med som medlemmar, när det var ett nazistiskt parti.

Sedan dess har partiet förändrats och breddats. Men är det en förändring för att få ökat stöd för att kunna genomföra vad partiet stod för när de blev medlemmar? Jag vill tro att det är en ideologisk förändring till en mer demokratisk nationalism hos partiets ledare. Men nationalismen finns kvar hos dem.

Nationalism är enligt partiprogrammet en del av SD:s nu gällande ideologi, alltså vad partiet ska försöka uppnå genom sitt politiska arbete. Nationalismen har som mål att skapa ett samhälle som är mer slutet mot andra länder. Vi ser i nutid hur nationalismen utvecklas i bl a Polen och Ungern, där den starke ledaren för partiet och nationen ska lyftas upp och hyllas av folket.

Den nationalistiska utvecklingen i Polen och Ungern har stora likheter med utvecklingen i Tyskland under 1930-talet. Ledare som framför förslag om populära reformer för de i samhället som är missnöjda och ekonomiskt kommit efter. Ledare som pekar ut grupper av människor, som orsak till problemen, för de övriga människor som partiet vill få stöd av. Ledare som pekar ut grannländer som hot för att skapa nationell samling. Ledare som pekar ut samarbete med andra länder, som inom EU, som ett hot mot sina länder. Ledare och partier som vinner val genom att odla missnöje och skapa fiender.

Centerpartiet ser nationalismen och en utveckling mot ett mer nationalistiskt samhälle i Sverige, som ett hot mot vår demokrati och människors fri- och rättigheter. Utvecklingen i Ryssland och USA med nationalistiska ledare är också ett hot mot freden i vår del av världen.

Sverige och världen behöver mer samarbete och internationella överenskommelser. Nationalismen arbetar i motsatt riktning mot vad Centerpartiet, i en liberal demokrati, vill uppnå för att skapa samarbete, en positiv ekonomisk utveckling och stor frihet för invånarna. Dessa grundläggande liberala och demokratiska värderingar vill vi inte förhandla om med ett nationalistiskt parti.

Per-Ingvar Johnsson (C) Ripa, Åhus
Tidigare ledamot i riksdagens konstitutionsutskott

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 13 november -18