Det är dags att staten lyssnar

Birte Sandberg och Annette Linander, regionråd för Centerpartiet.

Allvaret är här nu. Den närmaste tiden kommer markundersökningar efter Vanadin ske i Skåne. Mot detta står stora delar av samhället. Medborgare, markägare, kommun, länsstyrelse och förhoppningsvis regionen. Men staten har kört över oss alla. Centerpartiet i Region Skånes besked står dock fast; vi kommer göra vad vi kan för att stoppa detta. Det handlar om miljön, demokratin och äganderätten som är viktiga principer i ett fungerande demokratisk samhälle.

Beslutet riskerar att riva upp sår på flera plan i flera delar av Skåne. Dels gäller det frågan om den miljöpåverkan som en gruvbrytning riskerar att få för östra och mellersta Skåne med omnejd. Att på allvar tro att negativ miljöpåverkan inte kommer ske är både naivt och direkt olämpligt.

När väl marken brutits leder det till öppna sår i dagbrott som aldrig kommer kunna återställas fullt ut. Samtidigt finns riskerna i avfallet som med stor sannolikhet kommer ha uran som biprodukt. Radioaktivt uran, olagligt att bryta. Det visar att allvaret är stort i denna fråga.

Men såret som rivs upp gäller inte bara miljön. Den visar också på en öppen demokratisk brist som urholkar förtroendet för demokratin och staten på sätt vi inte kan tänka oss. Att Bergsstaten kör över kommun, markägare, medborgare, Länsstyrelsen och eventuellt även regionen i detta beslut är häpnadsväckande till den grad att det saknar motstycke i modern tid.

Det visar att något är allvarligt fel i svensk lagstiftning om detta ens ska kunna vara möjligt. Kommunerna borde med självklarhet ha rätt att stoppa dessa förslag. Men staten, genom Bergsstaten, lägger dövörat till och fortsätter sitt arbete för att tillåta detta.

Något måste göras. Centerpartiet lade i augusti ett initiativärende för att driva på för att regionen ska ställa sig på medborgarnas sida i denna fråga genom att sätta press på näringsministern, men mer måste göras.

Därför vill vi se att riksdagen och regeringen gör allt i sin makt för att stoppa detta. Den urgamla minerallagen som tillåter detta måste uppdateras för den verklighet som råder 2018.

Kommuner måste få påverkansmöjlighet i frågor som kraftigt berör kommunerna. Centerpartiet har på kommunal nivå i de berörda kommunerna drivit på för att stoppa detta, men utan framgång.

Det är dags att staten lyssnar. Men just nu förlitar man sig på en gammal lag och tillåter att aktörer ger sig på miljön i en kommun där man inte vill det. Det är dags att förändra detta och få en närodlad politik på riktigt.

Birte Sandberg (C)
Regionråd
Annette Linander (C)
Regionråd

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 7 november -18