Närproducerat ger fler skånska jobb

Närproducerat på julbordet ger fler skånska jobb

Tänker du på vad du sätter på julbordet? Att det finns många fördelar med att köpa närproducerad mat är känt hos många. Svenskt kött har till exempel en betydligt lägre klimatpåverkan än i många andra länder.

Den svenska produktionen innebär 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. Dessutom används antibiotika i betydligt mindre utsträckning i Sverige än i andra EU-länder. Här ges antibiotikan i 90 procent av fallen till sjuka djur, i Europa är siffran motsatt. 90 procent ges till grupper av friska djur i förebyggande syfte eller för att få dem att växa mer. Det är förstås allvarligt. Antibiotikaresistens är ett otäckt hot mot folkhälsan som vi måste göra allt vi kan för att stävja.

Den biologiska mångfalden gynnas också av att vi köper närodlat och lantbruket är viktigt för att hålla landskapen öppna. För att inte tala om den påverkan den importerade matens långa transportsträckor har på miljön. Är köttet svenskt är sannolikheten också hög att djuren har haft det bättre. I Sverige har grisarna knorren kvar, vilket visar på att djuren har tillräckligt med plats att röra sig på. I andra länder är det vanligt att kupera grisarna för att undvika svansbitning, vilket uppstår när grisarna lever för nära varandra. Trots att det är förbjudet med rutinmässig kupering i EU kuperas uppåt 90 procent av grisarna för att undvika det problemet. Så ser det inte ut i Sverige.

Men att sätta närproducerad mat på julbordet betyder också något för jobben. Den skånska livsmedelssektorn sysselsätter många i allt från lantbruk till förädling och produktion. Om det skånska lantbruket får rätt förutsättningar med minskat regelkrångel, bättre villkor för att växa genom att till exempel få det lättare att delta i offentliga upphandlingar kan ännu fler få ett arbete inom sektorn.

Så välj närproducerat på tallriken i jul – det är bra för både djuren, miljön och jobben.

Birte Sandberg (C)
Regionråd Region Skåne

Anneli Kihlstrand (C)
Tillträdande ledamot i regionala utveclkingsnämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 21 dec -18