Elflyg ett lyft för Kristianstad

Medan debatten om klimatpåverkan från svenskarnas flygande går het, pågår – lite i det fördolda – flera ambitiösa projekt för att sätta tysta och klimatsmarta eldrivna regionalflygplan på marknaden.

Det är ingen avlägsen utopi vi talar om, redan 2023 kan de första flygplanen med plats för upp till tolv passagerare börja levereras. ”Bara tolv passagerare” säger kanske någon med ett skratt. Svälj skrattet! Det är just passagerarantalet som är den stora nyheten för en region som Kristianstad.

De flygplan som BRA idag använder på sträckan Kristianstad-Stockholm är några av marknadens grönaste flygplan. Tankade med biobränsle konkurrerar de till och med miljöbilar sett till utsläpp per passagerarmil. Som kollektivt transportmedel är de effektiva. Problemet med dem är att de är för stora och för dyra i drift för att skapa lönsamhet på linjer med för svag beläggning, men likväl linjer som skulle kunna förenkla vardagen för många människor och företag i Kristianstad och norra och östra Skåne. Det är alltså precis här som små eldrivna regionalflygplan kommer in.

I dagarna mötte representanter för den amerikanska flygplanstillverkaren Zunumsvenska flygbolag och politiker för att presentera det flygplan de är i full färd att utveckla. Vid sidan av de uppenbara miljöfördelar som flygplanet erbjuder lyfte Zunum fram driftskostnaderna på under sex kronor per passagerarmil som den stora fördelen – det vill säga kostnader långt under dem för dagens regionalflygplan. Och Zunum är bara ett i raden av företag som just nu utvecklar liknande koncept. I Sverige står projektet ELISE (Elfyg i Sverige) i startgroparna. Här har forskare från bland annat Chalmers och Uppsala Universitet gått samman för att bilda ett konsortium tillsammans med industrin och där målet är att utveckla och producera ett flygplan liknande Zunums. Med en av världens största flygplansindustrier per capita har Sverige alla förutsättningar att ta plats på elflygsarenan.

Men räckvidden för ett elflygplan då? Jo det räcker, med en förväntad räckvidd på drygt 100 mil kommer Zunums flygplan täcka in en stor geografi runt Kristianstad och norra och östra Skåne. Ett område med både större och mindre flygplatser i och utanför Sverige. För en regional flygplats som Kristianstad Österlen Airport öppnar denna teknik alltså upp helt nya möjligheter och den kommer förändra sättet vi reser på.

I grannlandet Norge tar man elflyget på fullaste allvar. Det statliga flygplatsbolaget Avinor har satt som mål att allt inrikesflyg på under 1,5 timmar ska vara eldrivet senast 2040. Det största inrikesflygbolaget Wideroe har valt att förlänga livslängden på sin befintliga flotta för att 2030 ersätta dem med eldrivna flygplan istället för köpa in någon de konventionella flygplanstyper som står till buds idag.

För Kristianstad och norra och östra Skåne är rationella beslut om Brommas framtid viktiga, att motsvarande Brommas kapacitet att ta emot flyg från Kristianstad och andra orter garanteras. Denna nya typ av mer klimatsmarta och tystare plan kan vara en hjälp att lösa också den frågan.

Sofia Nilsson, C
riksdagsledamot norra och östra Skåne

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 12 janauri -19