Kommunens service måste granskas och övervägas

Skolbarnen blir fler och antalet 80-plussare ökar. Hur går den ekvationen ihop ekonomiskt?

Kristianstad kommuns budgetsäsong nalkas. Siffror ska ställas mot varandra och prioriteringar ska göras, allt för att bibehålla kvalitén av dagens service. Så har processen varit i urminnes tider, och så kommer den att förbli till dess att något provocerar fram skäl till att arbeta annorlunda. Lyckligtvis, i våra liberala ögon, anas denna provokation på horisonten.

Skattetrycket minskar, antalet 80-plussare ökar och skolbarnen blir fler. I klarspråk: utgifterna ökar och inkomsten minskar. Handlar det om mindre summor så går det bra att flytta siffror mellan förvaltningar, men denna demografiska utveckling kommer kräva större åtgärden i den offentliga servicen. Här behövs något drastiskt.

Många håller tummarna på ett omförhandlat kommunalt utjämningssystem, vilket absolut kommer att behövas för att ge glesbygdskommunerna en chans att klara den kommande utmaningen. Dock tvivlar jag på att ett tiotal storstadskommuner kan rädda ekonomi för de andra 280 kommunerna. Andra tror på statliga bidrag, men även statens skattetryck kommer att minska i takt med kommunernas.

Kommunbudgetens ramar är ofta det sista man vill flytta på för det är bekvämare och mindre kontroversiellt att flytta siffror inom dem istället, men samhällets demografiska utveckling kräver större åtgärder. När framtida budgetar bearbetas måste varje aspekt av den kommunala servicen granskas och övervägas. Öka individens valfrihet i service och säkerställ att skolan, omsorgen och infrastruktur får de resurser de kommer behöva. En liberal budget är framtidens budget.

Noah Englesson
Ordförande i CUF Nordöstra Skåne

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 29 mars -19