Svenska folket är maktlöst inför EU

I Lund samlades nyligen en aula full av studenter för att ta del av Europa Direkt och Utrikespolitiska förbundets panel. I panelen fanns bland annat Europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Alice Bah Kuhnke (MP). Efter att ha lyssnat på den tre timmar långa diskussionen om ”European Green Deal”, svenska medlemsavgiften och EU:s organisatoriska framtid kände jag mig aningen oroad, skriver Noah Englesson, Kristianstad

Inte oroad för framtidens utmaningar. Jag blev oroad över insikten att alla diskussioner om EU sker på detta sätt. En liten grupp tar del av informationen de själva har valt att söka upp. Jag såg ingen reporter utöver de kopplade till studentlivet. I en tid där klimat är högt på väljarnas dagordning satt Sveriges två mest inflytelserika politiker inom frågan i denna aula utan uppvaktning av någon dagstidning.

Jag blev oroad för jag kom till insikten att svenska folket har blivit och förblir misslett. Jag skulle tro att de flesta väljare i Sverige, i alla fall om man kollar på valdeltagandet, lever i illusionen att den viktigaste politiken är den som sker här hemma. Klart att inhemska politiken ska vara svenskarnas fokus, men i många fall överskuggas den av EU:s effektfullhet.

EU:s klimatutsläpp ligger på strax över 4 000 miljoner ton, och Sveriges cirka 52 miljoner ton. Vill du rädda klimatet? Håller du koll på vad din riksdagsledamot gör i frågan bör du kolla vad din Europaparlamentariker gör 79 gånger så ofta!

Är du oroad över att Sveriges kommuner och regioner successivt kommer spara in på verksamhet de kommande åren? Statliga bidrag kan göra mycket men vårt land som helhet hade varit ett antal procent BNP fattigare om det inte var för den gemensamma marknaden. Vet du vad din parlamentariker gör för att främja den?

EU känns stort, avlägset och komplext. Jag förstår att folk inte har samma intuitiva incitament till att hålla sig uppdaterad på ”allt det där i Bryssel”, men faktum är att Bryssel är minst lika viktigt om inte viktigare än kommunen, regionen och staten. Att parlamentets påverkan är mer indirekt än konkreta lagförslag betyder inte att det borde informeras mindre om det.

Det som oroade mig i torsdagskväll var detta: om makt är kunskap, vilket det är i en demokrati, vilken makt har då svenska folket över EU? Förstår vi inte oss på processerna eller befogenheterna kan vi inte kritisera eller tycka till. Känner vi inget ägandeskap över unionen har vi ingen vilja att formge den, och som jag belyste innan kan intresse för EU-nivån ge svar på många inhemska frågor.

Vårt partnerskap med EU är 25 år gammalt. Det är dags att visa partnerskapet den respekt det faktiskt förtjänar. Mer information till väljarkåren, mer ägandeskap över det finaste vi har i Europa och mer delaktighet i instansen där besluten räknas som allra mest. Media, lokala politiker och EU:s lokala kontor har ett stort ansvar här, men i slutänden ligger ändå ansvaret på dig som läser detta. Det är dig och väljarkåren som parlamentet är ytterst ansvariga gentemot.

Noah Englesson (C)
Kristianstad

Infört i Kristianstadsbladet den 14 december -19