Vill du ha ett gott julbord? Välj skånskt!

Visste du att vi svenskar kommer att köpa mat för nästan nio miljarder kronor under själva julveckan? Och i genomsnitt äta mer än ett halvt kilo julskinka per person? Julborden är viktiga sammankomster – för familjer, vänner och kollegor. Men vad vi sätter för mat och dryck på själva julborden är också viktigt, politiskt och ekonomiskt. Därför hoppas vi att du väljer hållbart och närproducerat, skriver skånska företrädare för Centerpartiet.

Ta köttet, till exempel. Det finns siffror som visar att svensk köttproduktion innebär 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.

Inte nog med det. Varje år dör 25 000 människor i EU som en följd av resistenta bakterier. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda minimalt med antibiotika i djurproduktionen, samtidigt som vi har friska djur. Det innebär att risken för antibiotikaresistens är lägre bland svenska grisar och kor, än den är för många av grisarna och korna i Europa. Vilket i sin tur såklart påverkar oss människor.

Antibiotika används många gånger för att kompensera en dålig djurhållning. Vi vill att djurhållningen förbättras i hela EU. Om djuren sköts väl, blir de friskare och behöver mindre antibiotika. Det är bra både för djuren och för oss människor.

Är köttet svenskt är sannolikheten också hög att djuren har haft det bättre. I Sverige har grisarna knorren kvar, vilket visar på att djuren har tillräckligt med plats att röra sig på.

I andra länder är det vanligt att kupera grisarna för att undvika svansbitning, vilket uppstår när grisarna lever för nära varandra. Trots att det är förbjudet med rutinmässig kupering i EU kuperas uppåt 90 procent av grisarna för att undvika det problemet. Så ser det inte ut i Sverige.

Även om du väljer bort kött på julbordet, finns det god anledning att välja närodlat.

Den biologiska mångfalden gynnas av att vi köper närodlat och lantbruket är viktigt för att hålla landskapen öppna. För att inte tala om den påverkan den importerade matens långa transportsträckor har på miljön.

När du plockar närproducerat på tallriken gör du gott för både djuren, miljön och jobben. Närproducerad mat och dryck på julbordet är också viktigt för jobben. Den skånska livsmedelssektorn sysselsätter många i allt från lantbruk till förädling och produktion.

Om det skånska lantbruket får rätt förutsättningar med minskat regelkrångel, bättre villkor för att växa genom att till exempel få det lättare att delta i offentliga upphandlingar kan ännu fler få ett arbete inom sektorn.

Tänk gärna på det, så här inför årets sista stora högtider. När du plockar närproducerat på tallriken gör du gott för både djuren, miljön och jobben.

God Jul och Gott Nytt År!

Annette Linander (C)
Regionråd och gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)
Regionråd, Region Skåne

Kristina Yngwe (C)
Riksdagsledamot Skåne, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Artikeln införd i bl.a. Kristianstadsbladet den 22 dec -19