Politiskt handslag för trygghet

Sex fullmäktigepartier har samlats till ett handslag för tryggheten i Kristianstads kommun. Partipolitiken har lagts åt sidan och alla har enats om långsiktiga insatser för trygghet och säkerhet.

Förra gången som ett handslag togs mellan partierna i Kristianstads kommun var 2008. Då handlade handslaget om att hålla den långsiktiga linjen i utbyggnaden av Kristianstad, oavsett vilka maktskiften som kunde ske. Det handslaget lade grunden till bland annat bygget av Kristianstad Arena och de många skolbyggnationerna i Kristianstad.

Den här gången är det trygghets- och säkerhetsfrågorna som har fört samman partierna över blockgränserna. I handslaget deltar Moderaterna, Socialdemokraterna. Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det enda parti som valt att ställa sig utanför överenskommelsen är Vänsterpartiet.

Många åtgärder på listan är redan påbörjade, men överenskommelsen bidrar till att garantera uthållighet och fokus i det fortsatta arbetet.

Centerpartiets Karl Gemfeldt lyfter fram allas gemensamma ansvar i att förebygga brottslighet. Han ser den organiserade grannsamverkan som en framgångsrik väg.

- Där går vi nu in med resurser och stöd från kommunen för att underlätta för dem som vill komma igång med grannsamverkan. Vi tillhandahåller information och material och kommer tillsammans med polisen att ordna utbildningar minst två gånger om året, berättar han.

Läs Ett handslag för trygghet , 884.6 kB. här.

Texten publicerad på www.kristianstad.se den 19 dec -19, uppdaterad 14 jan -20.