Välfärden ska leverera!

Vi har länge sett ett behov av mer pengar till välfärden. Det behövs för att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg när ekonomin nu bromsar in, befolkningen växer, andelen äldre ökar och det föds fler barn, skriver Christina Nyström och Karl Gemfeldt för Centerpartiet i Kristianstad.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att skjuta till mer pengar till välfärden i vårbudgeten. Ytterligare fem miljarder kronor ska gå till att stärka välfärden redan i år, varav 3,5 miljarder går till kommunerna och 1,5 miljarder går till regionerna.

Den oacceptabla upptrappningen av skjutningar och sprängningar runt om i landet måste stoppas. Därför förstärks Säkerhetspolisen, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Tullverket och Rättsmedicinalverket.

För oss som bor i Kristianstads kommun innebär beskedet 29 miljoner kronor i tillskott redan i år. Pengar som vi så väl behöver för att möta utmaningarna och utveckla vår kommun framåt.

Rättsväsendet får samtidigt 750 miljoner kronor mer i år för att öka tryggheten och möta den grova och organiserade brottsligheten. Den oacceptabla upptrappningen av skjutningar och sprängningar runt om i landet måste stoppas. Därför förstärks Säkerhetspolisen, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Tullverket och Rättsmedicinalverket.

För Centerpartiet är det här ingen ny insikt. Vi meddelade redan i december att vårt mål var att förhandla med regeringen om att skjuta till mer pengar i vårändringsbudgeten. Detta sker inom ramen för en sammanhållen och ordnad budgetprocess, där vi håller oss till de budgetregler som tjänat Sverige väl under lång tid. Sveriges kommuner och regioner behöver den framförhållningen för att kunna planera sin ekonomi.

Vi står för en närodlad politik, där besluten ska tas så nära dem det gäller som möjligt. Centerpartiet är med och styr i fler kommuner och regioner än något annat parti. Vi står för en närodlad politik, där besluten ska tas så nära dem det gäller som möjligt. Man kan lita på att Centerpartiet alltid kommer stå upp för den gemensamma välfärden och tryggheten i hela landet. När vi sitter med vid förhandlingsbordet blir det resultat.

Christina Nyström (C)
ordförande Kristianstad

Karl Gemfeldt (C)
gruppledare Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 24 januari -19.