87 miljoner extra till Kristianstad kommun

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor.

Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Kristianstad kommun innebär tillskottet 116 miljoner kronor för 2020.
- För oss i Kristianstad, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger Karl Gemfeldt.

Permanent höjning av bidragen
Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år.
- Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Kristianstad. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro.

Kontakt
Karl Gemfeldt
Gruppledare
karl@gemfeldt.se

Fakta

  • Kommuner och regioner ges nya generella tillskott om ytterligare 15 mdkr 2020. Dessa läggs utöver de 5 välfärdmiljarder som JA-partierna presenterades i januari. Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten är alltså 20 mdkr.
  • Kommuner och regioner ges nya medel om 2 mdkr som kompensation för extraordinära utgifter. Dessa 2 miljarder är utöver den miljard som redan har lagts fram. De går via Socialstyrelsen och kommuner och regioner får ta del av dessa efter rekvisition.
  • Pengarna fördelas 70 % till kommuner och 30 % till regioner, därefter per capita.