Öppna biblioteken mer– inte mindre

Biblioteken är viktiga. Här finns tillgång på kunskap i böcker och annan media. Det är av stor betydelse att det finns bibliotek och biblioteksfilialer runt om i vår stora kommun. En uppmaning till alla kommuninvånare: använd våra bibliotek, låna böcker och annan media, skriver Lena Holst (C) ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Kristianstad.

Vi i Centerpartiet i Kristianstad anser att alla kommunens bibliotek, även den fyra filialer som finns på förslag för budgetbesparingar, det vill säga att biblioteksfilialen i Everöd, Linderöd, Färlöv samt Österäng behålls.

Meröppna bibliotek bör undersökas om det är en framkomlig väg att istället för att minska öppettiderna på bibliotek, möjliggöra utökat öppethållande på åtminstone några av kommunens bibliotek. Meröppna bibliotek innebär att man installerar inloggning, så att besökare har möjlighet att besöka och låna media på egen hand, utan bibliotekarie på plats, på den tid som passar personen bäst. Det finns meröppna bibliotek i bland annat Näsum och Vinslöv. Meröppna bibliotek är uppskattade och utlåningen har ökat på de orter där man infört det.

Meröppna bibliotek dockar väl in i kommunens Landsbygdsstrategi. I kommunens Landsbygdsstrategi från 2016 står det bland annat att kommunen skall utveckla tillgången på kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar på landsbygden, samt initiera och stödja nya mötesplatser för underlättad samverkan och inkludering i nära samverkan med den idéburna sektorn. Jag vill också slå ett slag för take away-bokkassar, som biblioteken servar med för dem som tillhör en riskgrupp i corona-tider. Kontakta ditt närmaste bibliotek och de plockar ihop en lämplig kasse som du kan hämta på överenskommen tid. Bibliotek är en unik kunskaps- och kulturplats som finns runt om i kommunen, de är av betydelse att nyttja och värna.

Lena Holst (C)

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 1 maj 2020