Algblomningen är ett varningstecken

Så var algblomningen igång. Igen. Den här gången är det flera badplatser längs Hanöbukten som har drabbats. Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck. Och havet har gett oss skåningar så mycket. Mat på bordet under årtusenden. Handelsvägar. Möjligheten att fly till ett bättre liv. Men också naturupplevelser och svalkande dopp. Vi måste göra mer för att rädda Östersjön. Nu.

För sanningen är att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Under ytan finns döda bottnar lika stora som storleken på ett och ett halvt Danmark. Algblomningen är ett skarpt varningstecken. Den är ett symptom på att den naturliga balansen inte är rätt.

Därför har vi i Centerpartiet föreslagit 1,3 miljarder för satsningar på ett renare hav. Vi kallar det för ”Den blå miljarden” som innebär bland annat:

• Sanera förorenade vattenområden och kuster

Våra hav lider av tidigare generationers okunskap och oförsiktighet med utsläpp av skadliga ämnen och dumpning av avfall. Skadliga kemikalier finns kvar i haven efter tidigare utsläpp och för att städa upp dessa krävs stora resurser. Vi vill sanera förorenade vattenområden, kuster samt vrak som läcker skadliga ämnen.

• Gör det dyrt för alla länder runt Östersjön att smutsa ner

Många länder runt Östersjön är med och bidrar till utsläppen. Därför måste också alla dessa länder vara med och bidra till åtgärderna. Vi vill införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter

• Minska de svenska utsläppen

Om utvecklingen fortsätter kommer det att vara mer plast än fisk i haven 2050. Därför måste vi minska användningen av fossila plaster. Vi vill också ha fler lokala åtgärder för att restaurera vattenmiljöer, våtmarker och vattendrag som kan bidra till att filtrera bort näringsämnen. Det finns en del tekniker som utvecklas för att ta upp näringsämnen ur vattnet. En sådan är näringsupptag genom musselodling. När musslorna tas upp ur vattnet, följer en del av näringsämnena med. Vi vill att den här typen av tekniker utvecklas mer.

Det är tre av flera konkreta åtgärder vi har för att rädda Östersjön och andra svenska hav. Och vi är beredda att satsa stora belopp på att genomföra dem. För om inget händer, kommer våra barn och barnbarn att få betala ett mycket högre pris.

Christina Nyström (C)

Ordförande Kristianstad

Patrik Holmberg (C)

Regionfullmäktigeledamot; ordförande Trelleborg

Stina Larsson (C)

Tjänstgörande ersättare riksdagen; ordförande Kävlinge

Artikeln införd i Kristianstadsbladet 28 Juni 2020