Hästar, en möjlighet för den biologiska mångfalden

Kommunfullmäktige fattade den 13 oktober beslut om förändring i de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen i den del som avser ridning. I Kristianstadsbladets jourhavandespalt den 15 oktober gick det att läsa hur en person anser att ridning till stränderna kommer förstöra stigarna i skogen och att beslutet skulle vara okunnigt, naivt och verklighetsfrämmande, skriver Christina Nyström, ordförande i Centerpartiet Kristianstad och aktiv ryttare.

Ridning är en av de större idrotterna i Sverige. Hästar ger varje dag människor, företrädesvis kvinnor och flickor, möjligheten att utöva en idrott som förutom motion även ger mycket tillbaka i form av gemenskap och personlig utveckling. Stallet är en fristad för många och ger dessutom praktisk ledarskapsutbildning och utvecklar ansvarstagande. Det går inte att hantera ett djur som väger flera hundra kilo och har en egen vilja utan att vara en duktig ledare.

På senare år har forskning och erfarenhet visat att markstörning är en förutsättning för att bevara de höga naturvärden som finns på de sandiga markerna längs kusten. Ett Life-projekt, Sand Life, bedrevs under tiden 2012-2018 med målsättning att återskapa sandmarker i södra Sverige. I det projektet har man öppnat upp igenväxta sandmarker.

Kommunfullmäktiges beslut att tillåta ridning på marginellt fler ställen än tidigare är alltså positivt för den biologiska mångfalden. Ridning kommer fortsatt vara mycket begränsad inom det område som tidigare omfattats av ridförbud i den lokala ordningsföreskriften. Anledningen till detta är att stora delar av området sammanfaller med statliga naturreservat där ridning regleras i föreskrifter och bestämmelser. Det finns även fortsättningsvis begränsningar kring ridning där det är befogat, till exempel markerade motionsspår. Ridning är även förbjuden på Skåneleden.

Centerpartiet vill stärka svensk hästnäring. Vi vill öka antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden och ge fler människor möjligheten att uppleva glädjen med hästar.

Kommunfullmäktiges beslut är ett litet steg i rätt riktning för hästnäringen i Kristianstad. Centerpartiet Kristianstad kommer arbeta för att fler beslut fattas som gynnar hästar och hästsport.

Christina Nyström
ordförande Centerpartiet Kristianstad och aktiv ryttare
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 24 oktober 2020