Möte om byggnationen av centrala reningsverket och vattenverket i Gärds köpinge

Välkommen på Vattenmöte torsdagen den 18 februari kl. 18.30. Kommunens VA-chef Lars Svensson kommer och informerar om renoveringen av CRV, byggnationen av Vattenverket i Gärds Köpinge samt andra aktuella vattenfrågor. Kom och ställ dina frågor om vatten och avlopp i Kristianstad!

Mötet följer rådande rekommendationer och kommer för alla säkerhet att genomföras digitalt. Länk till träff genom Google Meet. Anmäl dig senast den 17 februari till kristianstad@centerpartiet.se, eller på sms på 0708-27 26 83. Varmt välkomna!