Förstör inte systemet i jakten på fuskare

Maria Malmer Stenegard skriver i Kristianstadsbladet den 10 februari att Moderaterna vill värna arbetskraftsinvandringen till Sverige, samtidigt som hon presenterar förslag som slår sönder systemet i grunden.

Arbetskraftsinvandring är mycket värdefull för Sverige, vår ekonomi och våra företag är beroende av att människor kommer hit, arbetar och bidrar. Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter.

Samtidigt finns allvarliga problem med dagens regelverk, som leder till fusk och utnyttjande av människor, problem som ska hanteras med kraftfulla åtgärder. Vi behöver reformer som försvarar nuvarande system från fusk, inte förslag som fördärvar systemet.

De problem som finns är specifika problem som kräver specifika lösningar, inte vilda svingar i luften som slår sönder hela det system som Alliansen en gång införde. M:s lönetak skulle drabba många viktiga branscher med kompetensbrist så som svetsare, maskinoperatörer och underhållstekniker. Många industritekniska program har lagts ner runt om i landet och därför är denna kompetens en bristvara. Även de gröna näringarna, exempelvis djurskötare och traktorförare skulle drabbats hårt, liksom högkvalificerade yrken i bland annat it-branschen där lönespridningen är stor och ett lönegolv om 31 700 skulle bli ett problem för innovativa start-up företag.

Självklart är det bra om arbetskraften finns i Sverige. Och det finns betydligt mer att göra mer för att matcha den arbetskraft som finns i Sverige med behovet på arbetsmarknaden. Därför har Centerpartiet drivit på för en reform av Arbetsförmedlingen som kommer leda till att fler personer i Sverige kommer i arbete. Men oavsett vilka reformer vi gör kommer det alltid finnas ett behov av arbetskraft från andra länder. De förändringar som Moderaterna föreslår löser inte problemet. Det kommer bara leda till att problemen med kompetensförsörjning blir ännu större.

Vi ska inte blunda för att det finns allvarliga problem med missbruk av reglerna och att arbetskraftsinvandrare utnyttjas, med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Därför kommer utredningen om arbetskraftsinvandring som vi tillsatt tillsammans med de andra januaripartierna brett se över hur man kan lösa dessa problem. Lönegolv är dock inte rätt lösning på problemet.

Vår forna allianskollega vill också stoppa arbetskraftsinvandrare som vill komma hit och arbeta inom personlig assistans fullständigt. Men det är fel väg att gå. Vi föreslår istället en lösning, att införa en lag som gör det möjligt att avslå en ansökan när det är tydligt att andra syften än arbete ligger bakom ansökan. Vi måste också göra det lättare att återkalla uppehållstillstånd när systemet utnyttjas.

Den som på riktigt menar att arbetskraftsinvandring är viktigt för Sverige och våra företag behöver försvara systemet från fusk, inte förstöra systemet i jakten på fuskare.

Jonny Cato, Migrationspolitisk talesperson Centerpartiet

Christina Nyström, Ordförande Centerpartiet Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 16 februari 2021