Landsbygdens värde är för alltid själen i vårt parti

Hela världen befinner sig i stor förändring, men nu precis som förr verkar vi i Centerpartiet för att värna hela vår kommun. För företagarna ska det bli enklare, för lantbrukarna ska det bli tryggare.

Hela världen befinner sig i stor förändring. Mycket de senaste åren har påverkat oss alla såväl globalt som lokalt. Men en sak är säkert och det är att Centerpartiet alltid – med jordnära visioner – kommer arbeta för att ge kraft åt varje människa.

Kristianstads kommun växer varje år. Allt fler väljer att flytta till vår fantastiska kommun vilket är väldigt roligt. Samtidigt innebär det stora utmaningar. Byggandet behöver öka så att människor, yngre likväl som äldre, har någonstans att bo. Samtidigt måste också byggandet ske med hänsyn till vår värdefulla jordbruksmark.

Centerpartiet verkar idag vara det enda parti i Kristianstad som ser detta behov. Om vi utan hänsyn till framtida försörjningsbehov asfalterar våra åkrar, var ifrån ska då maten som våra barn och barnbarn ska stoppa i munnen komma ifrån?

Var ska vetet, havren och rapsen växa, om de böljande fälten och åkrarna läggs under asfalt och betong? Är det moraliskt försvarbart, inför sig själv och kommande generationer, att för all framtid förstöra Sveriges bördigaste jordbruksmark?

Landsbygdens värde är för alltid själen i vårt parti. Det har inte och kommer aldrig att förändras. Hand i hand med värnandet av landsbygden följer också vår offensiva politik för att stötta och hjälpa våra företagare, i synnerhet små- och medelstora.

Fyra av fem jobb skapas i dessa företag. Vi är beroende av deras framgång för att säkerställa att alla de människor som väljer att flytta till vår kommun också kommer i arbete. Vi måste göra det enklare för dessa företagare.

Regelkrånglet måste minska och möjligheterna att anställa måste förbättras. Det är Centerpartiet som på nationell nivå nu varit med och drivit igenom den historiska arbetsmarknadsreform som ligger på bordet. Genom den skapas nu möjligheter för Kristianstads företagare att växa och utvecklas genom ökad flexibilitet, sänkta kostnader och ökade möjligheter att anställa men också behålla värdefull personal över tid. Vi är väldigt stolta och välkomnar de beslut som nu kommer från nationellt håll men arbetet måste också ständigt pågå lokalt.

Vi i Centerpartiet kommer, precis som alltid, kämpa för att Kristianstads företagsklimat ska bli bättre och bättre. Vi arbetar för att handläggningstiderna kortas ner. Har du en dröm om att starta ett nytt eller utveckla ett befintligt företag ska inte kommunens processer hindra dig.

Vi arbetar också för att tryggheten för våra företagare förbättras. Många av våra företagare återfinns på landsbygden. Hit kan det vara långt för polisen att ta sig samtidigt som brotten inte sällan sker på den plats där du både bor och arbetar.

Situationen gör dig som företagare särskilt utsatt och detta måste vi ta på allvar. Med jordnära visioner kommer Centerpartiet i Kristianstad arbeta för att ge kraft åt varje människa. Nu precis som förr verkar vi för att värna hela vår kommun. För företagarna ska det bli enklare, för lantbrukarna ska det bli tryggare. Varje invånare i vår kommun ska ha möjligheten att själv forma sin egen framtid.

Christina Nyström, kretsordförande Centerpartiet Kristianstad
Karl Gemfeldt, gruppledare Centerpartiet Kristianstad
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 16 juni -21