Kriminalitet ska inte vara ett attraktivt vägval i livet

Gängvåldet har kommit att bli en av de största utmaningarna i modern tid. Det är lätt att säga att krafttag måste tas när skottlossningar sker på öppen gata i fullt dagsljus. Men för att verkligen lyckas trycka tillbaka våldet krävs ett långsiktigt arbete.

På eftermiddagen den 3 augusti kl 15:44 inkom det larm om skottlossning vid Gamlegårdens Centrum i Kristianstad. Mitt på blanka dagen bland människor i rörelse öppnades det eld och tre personer träffades av kulor. Det är tydligt att den kriminella verksamhet som tidigare höljts i dunkel nu flyttat ut på öppen gata och riskerar att drabba långt fler än enbart tilltänkta offer.

Gängvåldet har kommit att bli en av de största utmaningarna i modern tid. Under flera år har kriminella gäng tillåtits växa sig starkare och farligare. 2019 togs ett blocköverskridande program bestående av 34 punkter med skarpa åtgärder för att trycka tillbaka det ökande våldet. Punkterna är bra och insatserna nödvändiga men de har visat sig otillräckliga. Vi måste göra mer för att trygga människors vardag – både i Kristianstad och i resten av Sverige.

Det är lätt att säga att krafttag måste tas när våldet väl ser oss i vitögat, när skottlossningar sker på öppen gata i fullt dagsljus. Men för att verkligen lyckas trycka tillbaka våldet måste insatser här och nu kombineras med ett långsiktigt arbete som tar vi redan i unga år. Kriminalitet ska inte vara ett attraktivt vägval i livet.

1. Utbildning. Vi behöver rusta barn och unga för kommande livsval genom bättre utbildning. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor. Segregation och omotiverade skillnader i skolresultat behöver åtgärdas och lärarnas roll och ledarskap i skolan stärkas.

2. Pressa tillbaka tudelningen. Idag lever många hundra tusen människor i Sverige i permanent utanförskap utan möjligheter till jobb och egen inkomst. Den utvecklingen måste vända. I Sveriges totalt sextio utsatta områden, varav Gamlegården är ett dem, är problematiken särskilt påtaglig. Vi måste pressa tillbaka tudelningen mellan lågutbildade och högutbildade och mellan svenskfödda och utlandsfödda.

3. Rekrytera och utbilda fler poliser. Polistätheten ska upp till europeisk standardnivå. I Januariavtalet står inskrivet att det ska finnas 10 000 fler polisanställda till 2024, det är bra men inte tillräckligt.

4. Förlängd strafftid. Påföljderna för brott som är vanligt förekommande inom gängkriminalitet måste ses över. Straffen för de personer som återupprepat bryter mot lagen måste skärpas.

5. Restriktionsdom mot personer som avtjänat ett straff. Ge polis och domstolar möjligheten att under en begränsad tid övervaka och avlyssna tidigare dömda gängmedlemmar.

6. Stärk vittnesskyddet. Ska fler kunna dömas måste också fler våga vittna. Att stärka vittnesskyddet står inskrivet i Januariavtalet men ett tillägg om att strafftiden måste vara minst två år skulle ge polis och åklagare fler verktyg.

7. Skärp straffen för förberedelse av brott. Genom att skärpa straffen för förberedelse av brott skulle avlyssning kunna möjliggöras.

Centerpartiet vill ge varje människa kraft att styra sina egna liv. Alla människor, oavsett bakgrund ska ges möjlighet att uppnå sina drömmar. Var man är född, sin bakgrund, familj, om man växt upp i ett välmående samhälle eller i ett utanförskapsområde ska inte vara ett hinder. Den organiserade brottsligheten får aldrig hindra människor från att leva sina liv.

Johan Hedin, riksdagsledamot, Centerpartiet
Karl Gemfeldt, gruppledare, Centerpartiet i Kristianstad
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 16 augusti -21