Fler poliser och högre straff löser inte allt

Ja, det behövs fler poliser, inte minst kvarterspoliser som skapar förtroende med de som bor i närområdet. Men, man gör det lätt för sig om man tror att det bara är fler poliser som löser alla problem.

Kommunen har ett stort fokus på trygghetsskapande åtgärder. Arbete- och välfärdsförvaltningen gör ett bra arbete med att hjälpa familjer där barn och unga riskerar att hamna snett. Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads fritidsgårdsforum och alla föreningar runt om i kommunen gör mycket för att ge barn och unga en meningsfull fritid och sammanhang. ABK, vårt kommunala fastighetsbolag, gör ett viktigt proaktivt arbete med att få deras bostadsbestånd med omgivningar trygga och säkra att vistas i.

Många gör verkligen mycket för att vi skall ha en bra kommun att verka och bo i, ändå händer det, som även på andra håll, en del ljusskygg verksamhet och krafter som vill annat.

Hur får man ett tryggare samhälle? Verkligen inte en quick fix, men ändå en fråga man måste ställa. Problemet är att det är alldeles för mycket droger i omlopp, de som håller på med det tjänar för mycket och det är för många som köper. Mycket av otryggheten kan kopplas dit. Samhället, med polisväsende, kommuner och stat kämpar i uppförsbacke. Du som köper, sluta köp!

En intressant aspekt är kulturens ansvar, där våld och droger glorifieras. Det skall inte vara häftigt att misshandla och att köpa droger. Även kultur, då främst musikkultur har ett ansvar, att vara en god förebild.

Familjer behöver ytterligare stöttas. Det är inte alla familjer som förmår vara den fasta punkten med både ramar och kramar. Familjeservice som finns på Näsby, men verkar för hela kommunen, gör ett viktigt arbete för att stärka och stötta familjer, personalen har sekretess, det är gratis och man kan vara anonym. Familjeservice är en viktig verksamhet inom Arbete och välfärdsförvaltningen.

Alla i samhället har ett ansvar att larma myndigheter om vi ser att någon far illa. Vi får inte blunda och känna att vi inte ska lägga oss i. Se det hellre som att du räddar någon som behöver hjälp. Det viktiga är att få hela barn, då får vi hela vuxna. Vi kan inte blunda för att vi i många fall har kunnat hjälpa den unga i ett betydligt tidigare stadium i livet. Det är inte ovanligt att unga som är med i kriminella gäng funnits under utredning hos socialtjänst vid flera tillfällen redan när de var barn och sedan har det plötsligt gått snett.

Har man inte i familjen förmåga att ta hand om sina barn och ungdomar finns möjligheten att placera dem i familjehem, på HVB-boenden eller andra boendelösningar. Detta är tyvärr en mycket kostsam lösning. Det är därför bra att Arbete och välfärdsnämnden får ytterligare förstärkning inför 2022 för att täcka placeringskostnader för barn och unga. På sikt hoppas vi att detta behov minskar. Att stötta familjen är i regel bättre för de flesta inblandade.

Kultur och fritid är också viktigt, genom hela livet, men är extra viktigt när man är ung, här kan man hitta intressen man vill utveckla, få vänner och skapa sig en bra väg framåt. Kultur och fritidsnämnden får i budgeten för 2022 extra medel för att stärka sitt arbete med barn och unga, vilket är mycket välkommet!

Gunn Högberg, arbete och välfärdsnämnden (C)
Lena Holst, kultur och fritidsnämnden (C)
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 25 november -21